Bel ons

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.

U vindt hieronder een overzicht van onze telefoonnummers.

U werkt nog

Voor vragen over uw pensioenopbouw en de Anw-compensatie belt u 045 579 60 70.

U ontvangt pensioen

  • ABP OuderdomsPensioen: 045 579 62 55
  • ABP KeuzePensioen: 045 579 62 44

Bij arbeidsongeschiktheid

Voor vragen over ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen, ABP InvaliditeitsPensioen of Herplaatsingstoelage belt u 045 579 69 75.

Bij overlijden

Voor vragen over ABP NabestaandenPensioen belt u 045 579 62 65.

Speciaal voor militairen

Vragen over uw pensioenregeling? Bel 045 579 60 80

Bouwt u pensioen op? Of heeft u pensioen opgebouwd? Bel 045 579 60 70.

Ontvangt u, of gaat u binnenkort ABP OuderdomsPensioen ontvangen?
045 579 62 55
Is uw partner overleden?
045 579 62 65
Heeft u vragen over geneeskundige verzorging en voorzieningen?
045 579 81 93
Heeft u vragen over de ANW-compensatie?

045 579 60 70
Heeft u vragen over het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen?

045 579 81 98
Heeft u vragen over het Militair InvaliditeitsPensioen en bent u ouder dan 65?

045 579 81 98
Heeft u vragen over Arbeidsongeschiktheid en ziekte bij ontslag uit de militaire dienst?
045 579 81 91
Wilt u meer weten over uw rechtspositie?
0800 225 57 33 (Diensten Centrum HR van Defensie)
Heeft u vragen over de Uitkering Gewezen Militairen (UGM)?
045 579 81 92
Wilt u contact met het Veteranenloket?
088 334 00 00

Speciaal voor werkgevers