Krijgt u verhoogde premievrije pensioenopbouw?

In sommige situaties heeft u recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Een van de voorwaarden is dat u arbeidsongeschikt wordt of werd door een dienstongeval of beroepsziekte bij een werkgever die is of was aangesloten bij ABP. Dit moet blijken uit bewijsstukken van UWV*, van uw (ex-)werkgever en uit medische documenten.

We spreken van een beroepsziekte als een ziekte is ontstaan door een belasting die vooral het gevolg is van uw werk of de werkomstandigheden. En een dienstongeval is een ongeluk dat vooral werd veroorzaakt door de werkzaamheden die u moest doen. Of in de bijzondere omstandigheden waarin u uw werkzaamheden uitvoerde. Het ongeluk is niet veroorzaakt door uw schuld of omdat u onvoorzichtig werkte. 

Beantwoord maximaal 5 vragen en u weet of u in aanmerking komt voor verhoogde premievrije pensioenopbouw. En u leest wat u moet doen om dit aan te vragen.

Alleen mét bewijsstukken kunnen wij kijken of u hier recht op heeft. 

 

* UWV en voorgangers zoals USZO en GAK

question-step-020b96b843
Bent u arbeidsongeschikt én krijgt u een WIA-uitkering of een WAO-uitkering van UWV? Of was dit het geval voordat u met ouderdomspensioen ging?
question-step-04206182e9
Krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen of een invaliditeitspensioen van ABP? Of kreeg u dit voordat u met pensioen ging?
question-step-88ce33d26d
Werd u arbeidsongeschikt door een beroepsziekte of dienstongeval?
question-step-a4b2fce278
In welke sector werkt(e) u?
question-step-f85af27c17
Ging het om een beroepsziekte of om een dienstongeval?
final-step-f142d66158

Stuur ons kopieën van de volgende documenten

Als u voor 1 januari 2013 ziek werd:

 • Besluit erkenning PTSS van de Politie.
 • Medische documenten op basis waarvan PTSS is vastgesteld.

Als u op of na 1 januari 2013 ziek werd:

 • Besluit erkenning PTSS van de Politie.
 • Advies van de landelijke Adviescommissie PTSS Politie.
 • Medische documenten op basis waarvan de Adviescommissie PTSS heeft geadviseerd.
 • Het arbeidsdeskundig rapport en de medische rapportage(s) van UWV.

Zonder deze documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Heeft u deze documenten niet meer, vraag ze dan op bij de (ex-)werkgever of instantie.

U kunt de documenten mailen naar dobz@abp.nl of stuur ze per post naar:

ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

 

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Om welke gegevens het gaat en waarvoor we ze gebruiken staat in onze privacyverklaring

 

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.

final-step-0f5bfce745

Stuur ons kopieën van de volgende documenten

 • De verklaring(en) van uw (ex-)werkgever over uw dienstongeval.
 • Bijvoorbeeld medische documenten van uw bedrijfsarts, de huisarts of andere medische specialisten. Hierin moet staan wat de klachten zijn die het gevolg zijn van het dienstongeval. Met deze documenten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschikt bent geworden.
 • Arbeidsdeskundige rapportage van UWV.
 • Medische rapportages van UWV. Met deze rapporten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschikt bent geworden. Deze rapporten werden opgesteld door een arts van UWV vóór het onderzoek van de arbeidsdeskundige naar de arbeidsmogelijkheden. U kunt de medische rapporten opvragen bij UWV als u ze zelf niet meer heeft.

Zonder deze documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

U kunt de documenten mailen naar dobz@abp.nl of stuur ze per post naar:

ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

 

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Om welke gegevens het gaat en waarvoor we ze gebruiken staat in onze privacyverklaring

 

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.

final-step-525c9d9787

Stuur ons kopieën van de volgende documenten

 • De verklaring(en) van uw (ex-)werkgever over uw dienstongeval of beroepsziekte.
 • Bijvoorbeeld medische documenten van uw bedrijfsarts, de huisarts of andere medische specialisten. Hierin moet staan wat de klachten zijn die het gevolg zijn van het dienstongeval of de beroepsziekte. Met deze documenten beoordelen wij of u door het dienstongeval of de beroepsziekte arbeidsongeschikt bent geworden.
 • Arbeidsdeskundige rapportage van UWV.
 • Medische rapportages van UWV. Met deze rapporten beoordelen wij of u door het dienstongeval of de beroepsziekte arbeidsongeschikt bent geworden. Deze rapporten werden opgesteld door een arts van UWV vóór het onderzoek van de arbeidsdeskundige naar de arbeidsmogelijkheden. U kunt de medische rapporten opvragen bij UWV als u ze zelf niet meer heeft.

Zonder deze documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

U kunt de documenten mailen naar dobz@abp.nl of stuur ze per post naar:

ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

 

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Om welke gegevens het gaat en waarvoor we ze gebruiken staat in onze privacyverklaring

 

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.

final-step-f2098d3677

U heeft geen recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw

Voorwaarden zijn namelijk:

 • U bent arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte.
 • U krijgt een WIA-uitkering van UWV.
 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP.

 

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.

final-step-1f954f5d5a

U heeft geen recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw

Voorwaarden zijn namelijk:

 • U bent arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte.
 • U krijgt een WIA-uitkering van UWV.
 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP.

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.

final-step-377c1b46a2

U heeft geen recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw

Voorwaarden zijn namelijk:

 • U bent arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte.
 • U krijgt een WIA-uitkering van UWV.
 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP.

 

-> Bent u geholpen met deze informatie? Help ons door een aantal vragen te beantwoorden.