Trouwen of samenwonen

Uw partner is automatisch aangemeld voor ABP NabestaandenPensioen als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Maar woont u samen of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf aanmelden bij ABP. Zo laat u uw partner goed verzorgd achter als u overlijdt.

Gevolgen voor uw pensioen

Door te trouwen, een geregistreerd partnerschap aan te gaan of uw partner aan te melden is het nabestaandenpensioen geregeld, maar er zijn ook gevolgen voor uw pensioen: 

 • uw pensioen wordt lager als u pensioen heeft opgebouwd vóór 1995.
 • uw partner heeft meestal recht op een deel van uw ouderdomspensioen als u en uw partner uit elkaar gaan 
 • uw partner houdt recht op nabestaandenpensioen als u en uw partner uit elkaar gaan 

Ook als u al pensioen krijgt van ABP, kan trouwen of samenwonen van invloed zijn op uw pensioen. Zie ook hieronder: 'U ontvangt pensioen en AOW en u krijgt een partner'.

Partner aanmelden?

Wilt u uw partner aanmelden? Dat kan via MijnABP.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent jonger dan uw AOW-leeftijd.
 • Uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien.
 • U heeft een samenlevingscontract dat vóór uw AOW-leeftijd is opgesteld en ondertekend door een notaris.
 • Het samenlevingscontract is in het Nederlands of in het Engels geschreven.
 • U en uw partner zijn ongehuwd.
 • U en uw partner wonen op één adres en zijn op dit adres ingeschreven bij de gemeente. Woont u in het buitenland of gaat u verhuizen naar het buitenland? Geef dan uw actuele adres door aan het RNI. Zorgt u ervoor dat de adresgegevens van u en uw partner volledig gelijk zijn aan elkaar en op dezelfde manier zijn geschreven?
 • U en uw partner zijn ouder dan 18 jaar.
 • Is uw relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter of schoonzoon? Dan kunt u uw partner niet aanmelden. Met andere familieleden kan dit wel.

Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals: Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

Stuur dan een brief met een kopie van de (Engelse of Nederlandse) huwelijksakte naar:

ABP Service Verzekerden
Postbus 4806
6401 JL Heerlen

Dan wordt het pensioen van ABP mogelijk lager. Gaat u samenwonen of trouwen, of gaat u een geregistreerd partnerschap aan, dan past de SVB uw AOW aan van alleenstaand in gehuwd/samenwonend. De SVB geeft dit aan ons door. Vervolgens passen wij uw pensioen aan. Dit geldt alléén als u voor 1 januari 1995 pensioen heeft opgebouwd bij ABP. 

Belangrijk om te weten: 

Wij beschouwen iemand als uw partner als u voor uw AOW-leeftijd getrouwd bent of uw partnerschap officieel heeft geregistreerd. Deze gegevens zijn via de gemeente automatisch bij ons bekend. Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Dan moet uw partner vóór uw AOW-leeftijd bij ons zijn aangemeld.