Veelgestelde vragen over samenvallende diensttijd

Lees hier meer over de aanvulling samenvallende diensttijd. Of doe de check en kijk of u in aanmerking komt.

1. U bent alleenstaand of u bent gehuwd/woont samen. 

U krijgt de aanvulling samenvallende diensttijd als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u of uw overleden (ex-)partner bouwde voor 1986 pensioen op bij ABP, en
 • u of uw overleden (ex-)partner bouwde voor 1986 tegelijk ook bij ABP of ergens anders pensioen op, en
 • u heeft de AOW-leeftijd al bereikt.

2. U bent gehuwd of woont samen.

U krijgt de aanvulling samenvallende diensttijd als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bouwde voor 1995 pensioen op bij ABP, en
 • Uw partner bouwde tegelijk ook bij ABP of ergens anders pensioen op, en
 • U heeft beiden de AOW-leeftijd bereikt.

Als u een aanvulling krijgt van ABP dan ziet u dit op uw betaalspecificatie. Als u meerdere aanvullingen op uw pensioen heeft, dan hebben wij het totale bedrag van die aanvullingen in de betaalspecificatie opgeteld. Bij de toekenning van uw pensioen of in een aparte brief na de toekenning van uw pensioen hebben wij u geïnformeerd waarom u de aanvulling ontvangt. De brieven die u vanaf 2017 heeft ontvangen vindt u terug in MijnABP. Twijfelt u of u al een aanvulling krijgt en of u hier recht op heeft? Neem dan contact met ons op.

Bent u alleenstaand? Dan krijgt u de aanvulling samenvallende diensttijd als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u of uw overleden (ex-)partner bouwde voor 1986 pensioen op bij ABP, en
 • u of uw overleden (ex-)partner bouwde voor 1986 tegelijk ook bij ABP of ergens anders pensioen op, en
 • u heeft de AOW-leeftijd al bereikt.

Nee, u heeft geen recht op een aanvulling over het overgedragen pensioen. Maar uw partner kan wél recht hebben op de aanvulling. Uw partner moet dan het formulier samenvallende diensttijd invullen.

Heeft de waardeoverdracht tussen 1996 en 2007 plaatsgevonden?

Dan kunt u recht hebben op deze aanvulling van ABP. Wij sturen u hierover een brief kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

 

Heeft de waardeoverdracht voor 1996 of vanaf 2007 plaatsgevonden?

Dan heeft u een waarde meegekregen voor eventuele aanvullingen op uw pensioen. U heeft daarom geen recht meer op een aanvulling van ABP.

U krijgt over de nabetaling automatisch wettelijke rente. Daar hoeft u niets voor te doen. U krijgt wettelijke rente over de hele periode dat u recht heeft op de aanvulling.

Is uw partner overleden en krijgt u een nabestaandenpensioen van ABP? Dan kunt u recht hebben op deze aanvulling als:

 • u ook ouderdomspensioen van ABP krijgt of een ouderdoms- of nabestaandenpensioen van een andere pensioenuitvoerder, én
 • er is sprake van samenvallende diensttijd vóór 1986. 

Wij laten u weten of u recht heeft op de aanvulling als uw nabestaandenpensioen ingaat en kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer moet ik de aanvulling zelf aanvragen?

Als we de gegevens van uw andere pensioenuitvoerder nog niet hebben, vragen wij u om het formulier samenvallende diensttijd in te laten vullen door de andere pensioenuitvoerder.

Ja, u kunt dan recht hebben op deze aanvulling. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt en uw nieuwe partner tegelijkertijd vóór 1986 pensioen heeft opgebouwd bij ABP of een andere pensioenuitvoerder. Of als u (ook) een ouderdomspensioen krijgt van ABP en uw nieuwe partner tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1995 bij ABP of bij een andere pensioenuitvoerder.

 • Heeft uw partner pensioen opgebouwd bij ABP? Dan beoordelen wij automatisch of u recht heeft op een aanvulling.
 • Heeft uw nieuwe partner bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur het naar ABP.

Zijn beide ouders overleden en hadden zij recht op de aanvulling? En hebben zij deze aanvulling nooit gekregen? Dan keren wij dit alsnog uit aan de erfgenamen. Bijvoorbeeld de kinderen. 

Op een wezenpensioen van ABP is de aanvulling samenvallende diensstijd niet van toepassing. Wezenpensioen is het nabestaandenpensioen voor kinderen.

 

Ja, dan kunt u ook recht hebben op deze aanvulling. Het is daarvoor niet belangrijk of u al een partner had in de periode vóór 1 januari 1995. Het gaat erom of u op of na uw AOW-leeftijd een partner heeft, die tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1 januari 1995.

Bij de afkoop beoordeelt ABP of u recht heeft op deze (en andere) aanvulling(en). Als dit het geval is, dan bekijkt ABP of het pensioen met de aanvulling(en) onder of boven de afkoopgrens zit:

 • Is het totale bedrag lager dan de afkoopgrens? Dan kopen wij het bedrag af op uw AOW-leeftijd. U geeft hiervoor toestemming.
 • Is het totale bedrag hoger is dan de afkoopgrens? Dan kopen wij het bedrag niet af en krijgt u elke maand pensioen van ons.

U heeft geen recht op de aanvulling als uw partner de AOW-leeftijd bereikt nadat uw pensioen is afgekocht.

Ja, ook in deze situatie kunt u recht hebben op een aanvulling. U kunt het formulier samenvallende diensttijd invullen als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u ergens anders pensioen heeft opgebouwd.

Ja, voor militaire diensttijd die meetelt als pensioengeldige tijd geldt deze aanvulling ook.

Ook beroepsmilitairen kunnen recht hebben op deze aanvulling. De vragen en antwoorden op deze pagina gelden ook voor u. Wij informeren u hierover bij de aanvraag van uw pensioen. 

U kunt het formulier 'aanvulling samenvallende diensttijd' invullen en opsturen naar:

Vanuit Nederland (zonder postzegel):
ABP 
Antwoordnummer 4053
6400 VC Heerlen

Vanuit het buitenland (met postzegel):
ABP 
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

The Netherlands

 

Dat kan. Kijk hier voor meer informatie over de financiële gevolgen en wat u kunt doen.

Regelmatig komt het voor dat het andere pensioenfonds niet de benodigde gegevens heeft om het formulier in te vullen. Stuur ons daarom bewijsstukken waaruit blijkt: 

 • vanaf wanneer het pensioen is opgebouwd;
 • tot wanneer het pensioen is opgebouwd;
 • of er rekening werd gehouden met de AOW. Er werd bijvoorbeeld een AOW-franchise toegepast.