Financiële gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling

Als u een hoger pensioen of een nabetaling krijgt, dan kan dat financiële gevolgen hebben.

1 Krijgt u een toeslag (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget)?

Krijgt u een nabetaling of stijgt uw inkomen? Hierdoor kan uw recht op toeslagen vervallen. Het kan ook zijn dat de Belastingdienst dan geld terugvraagt. Vraag dit na bij de Belastingdienst. U kunt bellen met de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis). Krijgt u huurtoeslag, vraag dan de Belastingdienst de nabetaling ‘als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag’. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.

2 Krijgt u naast uw pensioen van ABP nog een andere uitkering?

Het kan zijn dat uw uitkering achteraf gezien te hoog is vastgesteld. De instantie die de uitkering betaalt, kan dan geld terugvragen. Vraag dit na bij die instantie.

3 Krijgt u een hogere aanslag inkomstenbelasting?

Wij brengen graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig zijn voor u. De regeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Middeling heeft geen invloed op de toegepaste heffingskortingen. U kunt de middelingsregeling alleen nog aanvragen als het kalenderjaar 2022 in het middelingstijdvak valt. Daarna wordt de middelingsregeling afgeschaft. Op de site van de Belastingdienst leest u hoe u middeling aanvraagt.

4  Wordt uw eigen bijdrage aan het CAK hoger?

Woont uw partner in een kliniek of verpleeghuis? Dan kan het zijn dat u over 2 jaar meer gaat betalen. Dit is omdat het CAK naar het totale inkomen (en vermogen) van u en uw partner samen, van 2 jaar daarvoor kijkt. Gelukkig is dit in veel gevallen te voorkomen. Bekijk de voorwaarden op de site van het CAK.

5 Heeft u schade doordat u een nabetaling krijgt?

Dan kijken we in het jaar ná het jaar dat u het bedrag van ons kreeg of u hierdoor financiële schade heeft. Als wij financiële schade kunnen vaststellen, dan laten wij u dit per brief weten.

Lees meer over financiële schade