Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt bent, zijn de gevolgen voor uw inkomen afhankelijk van hoe lang u al ziek bent.

U bent een jaar ziek. In de meeste cao’s staat dat u 100% salaris blijft ontvangen. De opbouw van uw pensioen verandert dan ook niet. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.
Tijdens het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u meestal 70% van uw oude salaris. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

Na twee jaar beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent. Dit is bepalend voor uw inkomen en pensioenopbouw. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  • Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u nog minstens 65% van uw oude salaris verdienen. Daarover bouwt u pensioen op. Omdat u geen WIA-uitkering krijgt, heeft u geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Dat is namelijk een voorwaarde.

  • Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt? U krijgt van UWV een WIA-uitkering. U heeft daarom mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw. ABP vult uw inkomen aan met ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Check of u recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen met dit aanvraagformulier.