Arbeidsongeschikt

U bent arbeidsongeschikt. De gevolgen voor uw inkomen zijn afhankelijk van hoe lang u al ziek bent.

U bent een jaar ziek. In de meeste cao’s staat dat u 100% salaris blijft ontvangen. De opbouw van uw pensioen verandert dan ook niet. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.
Tijdens het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u meestal 70% van uw oude salaris. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

Na twee jaar beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent. Dit is bepalend voor uw inkomen en pensioenopbouw. Hoeveel u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  • Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u nog minstens 65% van uw oude salaris verdienen. Daarover bouwt u pensioen op. Omdat u geen WIA-uitkering krijgt, heeft u geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Dat is namelijk een voorwaarde.

  • Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt? U krijgt van UWV een WIA-uitkering. U heeft daarom mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw. ABP vult uw inkomen aan met ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Check of u recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Vul altijd het formulier Aanvraag ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen in en stuur dit naar ons.
Als uw werknemer niet is ontslagen of herplaatst in een andere functie maar wel een WIA-uitkering krijgt, dan kan hij alleen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen ontvangen door uw tussenkomst. U moet daarvoor een claim indienen bij ABP.