Wettelijke rente

Soms ontvangt u een (deel van uw) ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen of nabestaandenpensioen te laat.

Bijvoorbeeld omdat:

  • De toekenning later heeft plaatsgevonden.
  • Het pensioen achteraf wordt herzien.
  • Er een wijziging is in de AOW, Anw of WIA.

U komt in aanmerking voor wettelijke rente, als het niet aan uzelf te wijten is dat de betaling te laat plaatsvindt. Stel u geeft uw gegevens niet of te laat door, dan krijgt u geen wettelijke rente.

Als u denkt dat u recht heeft op wettelijke rente, laat ons dit dan weten. U krijgt de wettelijke rente namelijk niet automatisch.

Heeft u recht op wettelijke rente? Stuur dan een verzoek naar:

ABP Pensioenen
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
Hulp nodig?