ABP OuderdomsPensioen

Dit is het pensioen voor uw oude dag. ABP OuderdomsPensioen is een aanvulling op uw AOW en gaat in op uw 65ste. U bouwt het op via uw werkgever.

Mogelijk heeft u recht op een (maandelijkse) aanvulling op uw ABP OuderdomsPensioen. Bijvoorbeeld als:

  • U voor 1986 op hetzelfde moment ook ergens anders pensioen heeft opgebouwd.
  • Uw partner pensioen ontvangt en dit heeft opgebouwd voor 1995.
  • U een vrouw bent en een partner heeft.
  • U of uw partner niet de volledige AOW krijgt.

Als u uw pensioen aanvraagt, kijken wij of u aan alle voorwaarden voldoet.

Misschien ontvangt u naast uw pensioen ook nog salaris of AOW. ABP, de SVB en uw werkgever houden alle drie loonheffing in. Doordat de Belastingdienst uw inkomen optelt, valt u mogelijk in een hoger belastingtarief. In dat geval is er te weinig loonheffing ingehouden. De Belastingdienst verrekent dit achteraf met een naheffing. U kunt dit voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst (0800 05 43).

U hoeft uw pensioen niet aan te vragen. Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, neemt ABP contact met u op.

Hoe regelt u het?

  • U heeft geen partner: U hoeft niets te doen. Wij verhogen uw ouderdomspensioen automatisch. Heeft u een ex-partner? Als u niets heeft afgesproken, dan blijft het nabestaandenpensioen gewoon staan. 
  • U heeft een partner: Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, krijgt u van ons een brief. Daarin staat precies wat u moet doen.
Door de verhoging van de AOW-leeftijd mist u tussen uw 65ste en uw AOW-leeftijd een stukje inkomen. Dit is het AOW-hiaat. Defensie biedt vanaf 1 oktober 2015 een tegemoetkoming om dit gemis aan AOW te compenseren. Het gaat om een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld). Is uw pensioen tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2015 ingegaan, dan ontvangt u een nabetaling. U ontvangt deze tegemoetkoming als u een defensie-uitkering ontvangt vanwege leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die eindigt op uw 65ste.