Copyright © Philip Driessen Fotografie, www.philipdriessen.com, all rights reserved

Uniform Pensioenoverzicht nettopensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw Uniform Pensioenoverzicht nettopensioen 2024 dat u van ons heeft ontvangen.

 

De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling waarmee u pensioen opbouwt over uw salaris boven € 137.800. Als u deelneemt aan de nettopensioenregeling betaalt u maandelijks een premie vanuit uw nettosalaris.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

 • De waarde van uw nettopensioen op 1 januari 2024;
 • Welk pensioen u kunt inkopen op uw pensioenleeftijd;
 • Wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;

Bewaar het pensioenoverzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

U heeft het pensioenoverzicht ook ontvangen als u niet meer actief deelneemt aan de nettopensioenregeling. U betaalt dan geen maandelijkse premie meer, maar heeft wel beleggingskapitaal opgebouwd. Mogelijk ziet uw pensioenoverzicht er iets anders uit dan hieronder beschreven staat.

Controleer uw persoonlijke gegevens

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Dit pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden.

 

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de naam van uw pensioenfonds, de regeling en de dag waarop u bent gestart met deelname aan de nettopensioenregeling bij ABP. Verder is op uw overzicht de productvariant vermeld die u heeft gekozen. Hier vindt u ook de gegevens waarmee gerekend is.

 

De nettopensioenregeling heeft 3 productvarianten:

 • Totaalpakket

  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in met uw beleggingskapitaal zodra u met pensioen gaat. Ook bent u verzekerd voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25%, 50%, 75% of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Dit percentage geldt overigens niet voor het extra nabestaandenpensioen als u overlijdt. Uw deelnamepercentage voor extra nabestaandenpensioen is altijd 100%.

 • Opbouwpakket

  Bij dit pakket koopt u een ouderdoms- en nabestaandenpensioen in zodra u met pensioen gaat. U bepaalt zelf uw deelnamepercentage. Dit kan 25%, 50%, 75% of 100% zijn van uw maximale premie-inleg. Overlijdt u? Dan gaat het op dat moment opgebouwde kapitaal naar uw nabestaanden. Zij kunnen hiermee een uitkering inkopen bij ABP. U bent echter niet verzekerd voor extra nabestaandenpensioen zoals in het Totaal-of Risicopakket.

 • Risicopakket

  U bent verzekerd voor extra nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de nettopensioenregeling. Uw nabestaanden zijn dan verzekerd van een aanvullend inkomen. Dit is een risicoverzekering. U bouwt in dit pakket geen beleggingskapitaal op.

Op de pagina nettopensioen vindt u meer informatie over de verschillende pakketten.

 • Datum start deelneming aan deze pensioenregeling: Dit is de datum vanaf wanneer u deelneemt aan de nettopensioenregeling.
 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling: Dit is uw bruto jaarsalaris (bij een voltijd dienstverband) dat meetelt voor uw pensioenopbouw.
 • Aftoppingsgrens salaris: Over dit deel bouwt u pensioen op in de basisregeling, maar niet in de ABP nettopensioenregeling (dit is de franchise).
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt of premie betaalt in de nettopensioenregeling: Uw pensioengevend salaris minus de aftoppingsgrens salaris (de pensioengrondslag).
 • Deelnamepercentage (bij Totaal- of Opbouwpakket): Dit is het percentage waarvoor u deelneemt aan de opbouw voor uw beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling in verhouding tot uw maximale premie-inleg. U kunt deelnemen voor 25%, 50%, 75% of 100%. U kunt uw deelnamepercentage één keer per jaar wijzigen.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. De opbouw van uw pensioen gaat door zolang u arbeidsongeschikt bent.

U heeft recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw als u:

 • recht heeft op een uitkering op grond van de WIA of WAO;
 • bij start deelneming aan de nettopensioenregeling niet op medische gronden bent uitgesloten van premievrije voortzetting.

Totaal- of Opbouwpakket

Ouderdomspensioen

 

Als u deelneemt aan het Totaal- of het Opbouwpakket dan bouwt u uw eigen beleggingskapitaal op. Wij beleggen de premies onder aftrek van kosten en risicopremies in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal koopt u op de pensioendatum een nettopensioenuitkering. Meer informatie over de waarde van de beleggingen van ABP vindt u in de vermogensoverzichten die u elk jaar ontvangt.

U ziet hier de beleggingswaarde op 1 januari van het betreffende jaar en de nettopensioenuitkering die u hiermee naar verwachting kunt inkopen. Daarnaast hebben wij ook berekend wat u aan nettopensioenuitkering kunt verwachten als u blijft deelnemen aan de nettopensioenregeling.

Let op: Neemt u niet meer actief deel aan de nettopensioenregeling, dan wordt hier mogelijk een aantal keer dezelfde bedragen vermeld.

 

Risicopakket

Als u deelneemt aan het risicopakket bouwt u geen beleggingskapitaal op en ontvangt u geen nettopensioenuitkering als u met pensioen gaat.

Bekijk meer informatie over uw nettopensioen en de verschillende productvarianten.

 

Uw pensioen en uw eventuele partner

Zijn er bij echtscheiding afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? In het pensioenoverzicht nettopensioen is nog geen rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen bij scheiding.

 

Keuzemogelijkheden

Gaat u met pensioen? Dan volgt uw nettopensioen de keuzes die u voor uw pensioen in de basisregeling maakt. U heeft voor uw nettopensioen dus geen afzonderlijke keuzemogelijkheden.

Multi web keuze-partner_en_wezenpensioen_abp.jpg

 

Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is een nettobedrag per jaar.

Overlijdt u als u nog in dienst bent bij uw werkgever? Dan krijgen uw partner en/of kinderen de uitkering die in uw pensioenoverzicht staat.

Heeft u een Risico-of Totaalpakket, dan zijn we ervan uitgegaan dat u zou hebben doorgewerkt tot de getoonde pensioenleeftijd (65 of 68 jaar). Heeft u een Opbouwpakket, dan is de uitkering gebaseerd op de beleggingswaarde per 1 januari 2022.

Gaat u uit dienst en heeft u een Totaal- of een Opbouwpakket? Dan wordt de uitkering bij overlijden lager. Gaat u uit dienst en heeft u een Risicopakket? Dan vervalt de uitkering bij overlijden.

Let op: Neemt u niet meer actief deel aan de nettopensioenregeling, dan wordt hier mogelijk een aantal keer dezelfde bedragen vermeld.

 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden, gelijk aan de voorwaarden van de ABP basisregeling.

Lees meer over het nabestaandenpensioen voor uw partner.

 

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op een nabestaandenpensioen. Dit is automatisch geregeld. U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen.

Lees meer over het nabestaandenpensioen voor uw kinderen.

Risico

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Samenwonen of trouwen

 

Het wijzigen van de productvariant en/of uw deelnamepercentage heeft invloed op uw op te bouwen beleggingskapitaal in de nettopensioenregeling. Daarnaast kunnen sommige gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw ABP basispensioen en op uw ABP nettopensioen in het algemeen:

Waarschijnlijk heeft u dit jaar het polisoverzicht 2022 ontvangen. De gegevens op dit polisoverzicht kunnen afwijken van de gegevens op uw pensioenoverzicht. Dit komt doordat het polisoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens op dat moment, terwijl het pensioenoverzicht uitgaat van de stand per 1 januari 2024.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Mail dan uw vragen naar nettopensioen@abp.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan gerust onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!