• Contact

Met overbruggingsplan is een ruimer indexatiebeleid mogelijk

8 juli 2024

We hebben een overbruggingsplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat hoe ABP ervoor zorgt dat we voldoende vermogen hebben als we overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel in 2027. En we kunnen door het overbruggingsplan tot het moment van overstappen een ruimer indexatiebeleid voeren. Dat beleid hadden we al eerder vastgesteld. 

In het overbruggingsplan berekent en beschrijft ABP de financiële situatie van het pensioenfonds gedurende de periode tot 2027 wanneer we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde positief over dit overbruggingsplan.

Wat betekent dit voor u?

Omdat we een overbruggingsplan hebben ingediend bij DNB kunnen we het premie- en indexatiebeleid dat we eerder al vaststelden gaan toepassen. Met dit beleid kunnen we vanaf 1 juli 2024 gebruik maken van soepelere regels voor indexatie.
 

  • We mogen de pensioenen meer verhogen. Dat doen we als onze actuele dekkingsgraad 110% of hoger is. Een voorwaarde is dat de beleidsdekkingsgraad dan minimaal 105% is. Zo houden we voldoende vermogen om verantwoord over te gaan naar de vernieuwde pensioenregeling. Of uw pensioen per 1 januari 2025 omhoog kan, hoort u eind 2024 van ons. Dan besluit het bestuur van ABP of onze financiële situatie daarvoor goed genoeg is.
  • Andersom geldt: de pensioenen kunnen ook meer omlaag gaan. We willen dat de dekkingsgraad minimaal 101,5% is als we op 1 januari 2027 overgaan naar de vernieuwde pensioenregeling. Dit noemen we de invaardekkingsgraad. Ieder jaar berekenen we op basis van de actuele dekkingsgraad hoe hoog de dekkingsgraad zal zijn als we op 1 januari 2027 overgaan (invaren). Als uit de berekening komt dat we deze dekkingsgraad van minimaal 101,5% niet gaan halen, moeten we de pensioenen verlagen. De berekening uit het overbruggingsplan 2024 laat zien, dat we de pensioenen nu niet hoeven te verlagen.

Ruimer indexatiebeleid mag omdat we overgaan op vernieuwd pensioenstelsel

We mogen van de overheid meer verhogen omdat we op 1 januari 2027 overgaan op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarnaast kunnen pensioenen ook meer omlaag gaan. We mogen sinds 2022 al gebruik maken van de soepelere regels om de pensioenen te verhogen. Met het overbruggingsplan mogen we dat blijven doen totdat we in 2027 overgaan op het vernieuwde pensioenstelsel. De afgelopen jaren konden we de pensioenen als volgt verhogen. De pensioenen zijn de afgelopen jaren niet verlaagd.

Waarom kiezen we voor deze soepelere regels?

We vinden het belangrijk om pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Met ons indexatiebeleid sorteren we al een beetje voor op het vernieuwde pensioenstelsel. Daardoor kunnen we de pensioenen meer verhogen. We hebben daarbij een evenwichtige afweging gemaakt tussen de voordelen van meer kunnen verhogen en de kans op meer moeten verlagen. Ook hebben we gekeken naar de effecten van het beleid op verschillende generaties.

Ieder jaar een overbruggingsplan indienen

We moeten ieder jaar een overbruggingsplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat moet totdat we in 2027 overgaan op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarin staat hoe we zorgen voor voldoende vermogen als we overstappen op de vernieuwde pensioenregeling. We hebben op 1 juli 2024 voor de eerste keer een overbruggingsplan ingediend.

Meer weten?