• Contact
Toyota

ABP stemt over belangrijke aandeelhoudersvoorstellen

Terugblik dit seizoen van aandeelhoudersvergaderingen
31 juli 2023

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is hét moment om onze stem te laten horen bij bedrijven waarin we beleggen. Als betrokken aandeelhouder heeft ABP dit vaak gedaan tijdens het afgelopen AVA-seizoen. In de periode van grofweg januari tot juli stemde ABP ook over aandeelhoudersresoluties. Dit zijn agendapunten die door aandeelhouders zelf zijn aangedragen.

Onze vermogensbeheerder APG stemt elk jaar namens ons over zo’n 50.000 voorstellen. Door onze stem kunnen we invloed hebben op de bedrijven in onze aandelenportefeuille. Denk aan de stappen die een bedrijf zet om klimaatverandering tegen te gaan. Of de manier waarop een bedrijf het management beloont.

Over deze en andere belangrijke onderwerpen is tijdens het AVA-seizoen door ons gestemd. Soms komen we ook zelf met voorstellen waarover de aandeelhouders kunnen stemmen. 

Ons aandeelhoudersvoorstel bij Toyota is uitzonderlijk

In april kwamen we met een aandeelhoudersvoorstel voor Toyota Motor Corporation (TMC). Dit deden we samen met 2 andere grote beleggers. We willen dat Toyota meer openheid geeft over wat het bedrijf doet om klimaatwetgeving te beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat ze leiderschap laten zien binnen de auto-industrie ter ondersteuning van de klimaatdoelen van Parijs. Deze klimaatresolutie is uitzonderlijk. Het komt erg weinig voor dat aandeelhouders van de Japanse autofabrikant mogen stemmen over een aandeelhoudersresolutie.

Tijdens de AVA in juni steunden veel aandeelhouders ons voorstel. Die steun is een duidelijke wake-up call voor Toyota. Het bedrijf moet aansturen op de overgang naar een ‘net zero’ samenleving. We willen niet dat Toyota probeert klimaatwetgeving af te zwakken. Om het voorstel erdoor te krijgen, was een 2/3-meerderheid nodig.

Het is daarom geen verrassing dat het voorstel het niet heeft gehaald. Toch vinden we het belangrijk dat veel aandeelhouders een krachtig signaal hebben afgegeven. We spreken al langer met Toyota en zullen met ze in gesprek blijven.

Onze klimaatresolutie bij ENGIE krijgt veel steun

We willen onze invloed gebruiken om grootverbruikers van fossiele energie aan te moedigen duurzame energie te gebruiken. We zijn daarom in gesprek met ENGIE, producent en distributeur van elektriciteit en warmte. In maart dienden we samen met andere beleggers een klimaatresolutie in bij het energiebedrijf. We dringen daarin aan op een aandeelhoudersstemming over ENGIE’s klimaatstrategie (1x per 3 jaar). Ook willen we dat aandeelhouders zich elk jaar kunnen uitspreken over de voortgang.

Al voor de AVA kregen we van de bestuursvoorzitter van ENGIE toezeggingen op een aantal van onze verzoeken. Uiteindelijk stemde bijna 45% van ENGIE’s private aandeelhouders vóór ons voorstel. Onze resolutie kreeg in totaal de steun van 24% van de aandeelhouders. De Franse staat heeft een groot belang in het bedrijf. Hoewel onze klimaatresolutie de benodigde 2/3-meerderheid niet heeft gehaald, zien we dit als een succes.

ABP belegt nog maar heel weinig in beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij de productie van olie, gas en steenkool. We willen deze beleggingen zo snel mogelijk verkopen

Oproep Tesla: laat zien wat je doet om kinderarbeid tegen te gaan

Bij Tesla  werd ook gestemd over een aandeelhoudersvoorstel. De raad van bestuur moet volgens dit voorstel vanaf 2023 rapporteren wat Tesla’s plannen zijn voor het tegengaan van kinderarbeid en gedwongen arbeid in de leveringsketen. We steunden dit voorstel. CEO Elon Musk liet weten dat het bedrijf een externe controle van zijn leveranciers zal laten uitvoeren. Voor de productie van de accu’s van elektrische auto’s is onder andere kobalt nodig. Bij de winning hiervan kan sprake zijn van kinderarbeid. 

Geen goedkeuring voor het bestuur van Philips

Ook bij Nederlandse bedrijven stonden belangrijke onderwerpen op de AVA-agenda. We stemden samen met andere aandeelhouders tegen decharge van de raad van bestuur van Philips. Dit betekent dat we de bestuurders van het bedrijf niet ontslaan van hun aansprakelijkheid voor hun beleid in 2022.

We hebben dit stembesluit genomen, omdat we vinden dat het bestuur tekortschoot bij de aanpak van de problemen rond de slaapapneu-apparaten. Dit leidde tot grote reputatieschade. Dit betekent financiële schade voor Philips en voor zijn aandeelhouders. Ook zag voormalig CEO Frans van Houten niet af van zijn bonus over 2022, terwijl andere bestuurders dat wel deden.