'De natuur regelt het zelf wel'

Ruurd Jelle en Ruben leggen overal mini-natuurgebieden aan
10 juli 2023


Een stukje grond en een duwtje in de rug. Meer heeft de natuur eigenlijk niet nodig om biodiversiteit te herstellen. De vrienden Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein helpen door heel Nederland privénatuur te maken en de biodiversiteit te herstellen.

Het begon allemaal met een telefoontje. Ruurd Jelle, ecoloog en natuurfotograaf, vertelt: “Een vriend belde. Of we met mijn gezin niet een stuk land in mijn oude geboortedorp Oldeholtpade wilden kopen. Ik was net klaar met de verbouwing van onze woonboerderij in Oosterwolde, had een schitterende tuin met wilde planten, maar deze kans kon ik niet laten lopen.” Het was altijd al Ruurd Jelles droom geweest om een eigen natuurgebied te hebben en dus verkocht hij zijn boerderij en verhuisde terug naar zijn geboortedorp.


luchtfoto oldeholtpade

Het blijft wonderlijk

Hij groef het grasland af, bracht hoogteverschil aan en maakte van de loodrechte sloot een slingerende ‘beek’ met stapstenen. “Ik heb nog wat inheemse struiken aangeplant en dat was het.” Ruurd Jelle brengt als natuurfotograaf en ecoloog al zijn hele leven door in de natuur, maar zelfs hij was verbaasd over de snelheid waarmee de planten en dieren het braakliggende terrein wisten te vinden. “We hebben het geluk dat het land hiervoor niet heel intensief gebruikt is en de grondwaterstand vrij hoog is, maar het blijft wonderlijk om te zien dat er binnen een jaar een libellesoort voorkomt die al 5 jaar niet in Friesland is aangetroffen en dat er nu ijsvogeltjes in de beekwand een 2e nestje aan het bouwen zijn."

Natuurherstel, dat doen we zelf wel

Hij vond al snel een partner in zanger Ruben Hein. De 2 ontmoetten elkaar bij televisieprogramma OP1. Ruben: “Er was direct een klik tussen ons. Ruurd Jelle is helemaal gek van de natuur, ik ben een fanatiek vogelaar. Ik liep al langer rond met het idee dat ik meer wilde doen tegen de achteruitgang van de natuur dan alleen melancholieke liedjes zingen.” Zo werd 'Aanpoten' geboren, een platform om op een zo simpel mogelijke manier de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen. Onder de noemer “Natuurherstel, dat doen we zelf wel” kunnen mensen met een lapje grond zich op de site melden. Vervolgens komen Ruurd Jelle en Ruben langs met inheemse struiken en bomen om er natuur van te maken. Beiden verdienen niks aan het initiatief en brengen alleen kosten voor het groen en de gereden kilometers in rekening.

'Mensen willen nú iets doen'

Er blijkt zo veel interesse dat ze voor dit jaar vol zitten. Ruurd Jelle: “Allerlei mensen melden zich bij ons. Van particulieren met een stukje bos tot boeren die een stuk land willen afstaan aan de natuur. Vooral dat laatste vind ik bijzonder, omdat elke vierkante meter die een boer afstaat, ten koste gaat van zijn eigen boterham.” Ruben ziet in alle aandacht een teken dat de achteruitgang van de natuur veel Nederlanders aan het hart gaat. “Mensen kijken naar het nieuws en voelen zich machteloos. Op de overheid wachten duurt ze te lang. Ze willen net als wij nú iets doen om de natuur te helpen.”

Ik hoop dat we op tijd inzien dat er nu óók sprake is van een noodsituatie en we écht iets moeten doen!
— Ruben Hein

'In de coronaperiode kon het wél'

Er komen ook veel donaties binnen. Ruurd Jelle: “We hebben ons streefbedrag voor dit jaar gehaald. Maar meer is altijd welkom. We hebben geen winstoogmerk. Alle donaties zetten we direct in om struiken en bomen van te kopen en de onkosten van onze vrijwilligers mee te vergoeden. Een donateur kan met zijn donatie weer zijn CO2-uitstoot compenseren.” Voor de toekomst is het ideaalbeeld van Ruurd Jelle en Ruben dat Nederland een lappendeken van kleine natuurgebiedjes wordt. Ruben: "Biodiversiteit herstellen hoeft dus helemaal niet met grote plannen en dure ingrepen te gebeuren. Het is meer een kwestie van écht willen. In de coronajaren konden de overheden wereldwijd – terecht - heel snel actie ondernemen. Ik hoop dat we op tijd inzien dat er nu óók sprake is van een noodsituatie en we écht iets moeten doen! Ruurd Jelles voorbeeld en dat van de 20 andere privénatuurgebiedjes laten zien dat het eigenlijk heel gemakkelijk is: maak ruimte en de natuur doet het zelf.”

ABP wil zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom gaan we het belang van natuur en biodiversiteit sterker laten meewegen in onze beleggingen. In een serie artikelen vertellen we meer over dit thema, hoe biodiversiteit te verbeteren is en wat de financiële waarde is van natuur en biodiversiteit. Dit is het derde deel in die reeks.

Foto's van Ruurd Jelle en Ruben samen: Marloes Hiemstra.
De overige foto's zijn van Ruurd Jelle van der Leij