• Contact
standaard header hoe verder

Financiële positie weer licht verbeterd

ABP in het 2e kwartaal
20 juli 2023

Net als in het 1e kwartaal van 2023 verbeterde de financiële positie van ABP licht in het 2e kwartaal. We boekten een positief rendement van 1,1%. Hierdoor steeg het beschikbare vermogen met € 5 miljard naar € 475 miljard. Doordat de rente in het 2e kwartaal steeg (0,1%), hoeven we € 2 miljard minder in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Deze daling van de verplichtingen en de stijging van het vermogen zorgden voor een stijging van de actuele dekkingsgraad: van 111,9% naar 113,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 118,6% naar 116,0%.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Onze beleggingen doen het goed. Voor het 2e kwartaal op rij boeken we een positief rendement. Onze financiële positie is mede daardoor weer wat verbeterd.

Daarnaast is het goed nieuws dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nu kunnen we echt aan de slag. We waren al eerder begonnen met de voorbereiding van de verhuizing van de pensioenen naar het vernieuwde stelsel. En daar gaan we, samen met onze uitvoerder, vol enthousiasme mee door. In het belang van de deelnemers hebben we wél besloten om wat meer tijd te nemen. Ons verhuisplan richt zich nu op 1 januari 2027. Zo kunnen we deze verhuizing nog zorgvuldiger en beheerst laten plaatsvinden.”

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Eind november beslissen we of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven. Dat doen we op basis van de financiële positie van oktober. Daarbij is de kans op pensioenverlaging in 2024 klein.

Actuele dekkingsgraad stijgt, beleidsdekkingsgraad daalt

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€ 475 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 418 miljard). In het 2e kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 111,9% naar 113,6%.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen (indexatie). In het 2e kwartaal daalde de beleidsdekkingsgraad van 118,6% naar 116,0%. Deze daling wordt veroorzaakt doordat we in het 2e kwartaal van vorig jaar relatief hoge actuele dekkingsgraden hadden. Die actuele dekkingsgraden zijn nu verdwenen uit de beleidsdekkingsgraad.

Positief rendement van +1,1%

Het beschikbare vermogen van ABP steeg in het 2e kwartaal van € 470 miljard naar € 475 miljard. We boekten in die periode een rendement van +1,1% (+€ 5 miljard). Over het eerste half jaar van 2023 bedraagt het rendement +3,4% (+€ 15,7 miljard). Deze groei is vooral te danken aan de aandelenportefeuille.

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 2e kwartaal van 2023? Bekijk dan onze Kwartaalupdate. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.