• Contact

U bent gescheiden en heeft nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap. Of leggen jullie vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u moet de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.

Wat moet u regelen

U en uw ex-partner leggen alsnog afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Daarna geeft u de afspraken over de verdeling van uw pensioen aan ons door. Waren uw afspraken al vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of voorwaarden bij uw geregistreerd partnerschap? Stuur dan een kopie daarvan naar ons toe.

Verdeling doorgeven

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. Is de periode van 2 jaar voorbij? Neem dan contact met ons op. 

U stuurt de gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Andere verdeling afgesproken

Hebben u en uw ex-partner een andere verdeling afgesproken? Vul het formulier verdeling van pensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens registreren wij geen andere verdeling. Is de periode van 2 jaar voorbij? Neem dan contact met ons op.

U stuurt de gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Geen afspraken vastgelegd

Heeft u geen afspraken vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst? Dan kunt u samen met uw ex-partner zelf een verklaring maken waarin de afspraken over de verdeling van het pensioen staan. De verklaring moet door u en uw ex-partner zijn ondertekend. Deze verklaring stuurt u samen met een kopie van de identiteitsbewijzen van u en uw ex-partner naar ons toe.  Hiermee controleren wij de handtekeningen. Daarom kunt u het BSN en foto niet zichtbaar maken.  

U stuurt de gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Als uw ex-partner afstand wilt doen van het nabestaandenpensioen, moet dit apart aan ons worden doorgegeven. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

final-step-79271a597a

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!