Waardeoverdracht naar ABP

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar ABP. Dit heet waardeoverdracht.

U kunt waardeoverdracht aanvragen in MijnABP. Kunt u (nog) niet inloggen in MijnABP? Neem dan contact op met onze klantenservice om waardeoverdracht aan te vragen. Op dit moment is ABP in onderdekking. De beleidsdekkingsgraad is onder de 100%. Dit betekent dat u wel waardeoverdracht kunt aanvragen, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt. Bouwt u op dit moment geen pensioen of premievrij pensioen bij ons op? Dan kunt u geen waardeoverdracht aanvragen.

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Stel uzelf de volgende vragen:
  • Op welke leeftijd kunt u stoppen met werken?
  • Hoe wordt uw pensioen aangepast? Volgt dit de prijs- of loonontwikkeling?
  • Heeft u individuele keuzemogelijkheden?
  • Hoe is uw nabestaandenpensioen geregeld?
  • Loopt u een beleggingsrisico?
  • Werken toekomstige salarisstijgingen na waardeoverdracht door in uw 'oude' pensioen?
Dan blijft u er wel recht op houden. Alleen is uw pensioen dan niet onder één dak geregeld. U krijgt straks van meerdere pensioenfondsen pensioen uitgekeerd. Als uw pensioen onder € 465,94 bruto per jaar ligt, dan kan het pensioenfonds uw pensioen afkopen. U kunt dit voorkomen door uw pensioen mee te nemen naar ABP.
Uw pensioen meenemen naar ABP regelt u zo:

Stap 1: U vraagt waardeoverdracht aan bij ABP

Wij vragen een opgave aan bij uw oude pensioenuitvoerder. U ontvangt van ons een vrijblijvende opgave met daarop de waardeoverdracht van uw pensioen en een keuzeformulier.

Stap 2: U gaat wel of niet akkoord met de opgave van ABP

Als u niet akkoord gaat met de opgave, informeren wij uw oude pensioenuitvoerder hierover. Als u akkoord gaat met de opgave, handelen wij het verder voor u af. In MijnABP en in uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u straks van ABP krijgt.

Als u pensioen heeft opgebouwd in het buitenland, kunt u dit overdragen aan ABP. U wilt een verzoek tot internationale waardeoverdracht indienen? Download het formulier Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten (of de Engelse versie), vul het in en stuur het naar uw buitenlandse pensioenuitvoerder. Deze stuurt het vervolgens naar ABP:

ABP
Postbus 4830
6401 JM Heerlen

Wij kijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.