Nieuwe baan buiten overheid en onderwijs

U heeft een nieuwe baan buiten overheid en onderwijs.

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U kunt uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.
Dat staat in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'. Dit ontvangt u ongeveer 3 maanden nadat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bekijk uw pensioenoverzicht digitaal in MijnABP.
Vraag bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een opgave voor waardeoverdracht aan.

Meer over waardeoverdracht

U kunt het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner verhogen naar 70% van het ouderdomspensioen door hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming’ vindt u meer informatie over dit ruilen. Vul het formulier ‘Een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen’ in en stuur het naar ons. Verstuur dit formulier binnen zes weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen.

Meer over nabestaandenpensioen.