Nieuwe baan buiten overheid en onderwijs

U heeft een nieuwe baan buiten overheid en onderwijs.

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U kunt uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.
Dat staat in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'. Dit ontvangt u ongeveer drie maanden nadat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bekijk uw pensioenoverzicht digitaal in MijnABP.
Vraag bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een opgave voor waardeoverdracht aan.

Meer over waardeoverdracht

U kunt het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner aanvullen met een deel van uw ouderdomspensioen. In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming’ staat wat aanvullen kost en oplevert. Vul het formulier ‘Een deel van het pensioen toevoegen aan het nabestaandenpensioen’ in en stuur het naar ons.

Meer over nabestaandenpensioen