Gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling voor uw aanslag Inkomstenbelasting

Als u een hoger pensioen krijgt of een nabetaling, dan kan dat gevolgen hebben voor uw aanslag Inkomstenbelasting. Die kan hoger worden.

Daarom brengen wij graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig zijn voor u. De regeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Middeling heeft geen invloed op de toegepaste heffingskortingen. U kunt zelf een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst. Toch kan er na middeling van de Belastingdienst nog sprake zijn van ‘fiscale schade’. Lees hieronder wat fiscale schade betekent en wat u kunt doen.
Mogelijk komt u door de nabetaling in een hogere belastingschijf terecht. Dit betekent dat u meer belasting moet betalen. Als u de aanvulling had gekregen vanaf het begin dat u er recht op had, dan was u misschien niet in een hogere belastingschijf met een hoger belastingtarief terechtgekomen. En had u minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. U kunt hier een vergoeding voor krijgen. Deze fiscale schade moet u wel kunnen aantonen.
U vraagt altijd eerst de Belastingdienst de middelingsregeling toe te passen. Hiermee beperkt u de fiscale schade. Op de site van de Belastingdienst leest u hoe middeling werkt en hoe u bij de Belastingdienst een verzoek om een middelingsteruggave kunt indienen. Belangrijk: Krijgt u bijvoorbeeld in 2021 een nabetaling, dan kunt u pas in 2022 een middelingsverzoek indienen. Dat komt omdat eerst het fiscale jaar 2021 definitief moet worden vastgesteld. Dat zal pas gebeuren in 2022. Alleen als u beschikt over de beslissing van de Belastingdienst op het middelingsverzoek kunt u zich tot ABP wenden. Eerder kunnen wij u helaas niet helpen.

Een voorbeeld

U krijgt in 2021 van ABP een nabetaling. En u wilt dat de Belastingdienst uw inkomen middelt over 2019, 2020 en 2021. U doet dan in 2022 aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 en wacht tot u de definitieve aanslag 2021 van de Belastingdienst krijgt. Daarna kunt u het verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beslist op het middelingsverzoek. Als u dan nog fiscale restschade heeft, kunt u een verzoek voor een vergoeding indienen bij ABP.

Na de beslissing van de Belastingdienst

Heeft u een uitspraak op het middelingsverzoek van de Belastingdienst gekregen? En is er nog sprake van een restschade? Bijvoorbeeld het drempelbedrag van € 545 dat bij middeling van het ineens hogere inkomen voor eigen rekening blijft. Of als de periode waarover u fiscale schade heeft geleden langer is dan 3 jaar. Dan kunt u een verzoek voor een vergoeding indienen bij ABP. Dit doet u op de volgende manier.

Stuur ons een brief waarin u vraagt om een vergoeding voor uw fiscale schade

Voeg daarbij:
  • De uitspraak van de Belastingdienst op het middelingsverzoek
  • Kopieën van uw belastingaanslagen over alle jaren waar de fiscale schade betrekking op heeft
  • Een officiële berekening van de fiscale restschade als die gaat over een periode van meer dan 3 jaar

Een officiële berekening kunt u laten maken door:
  • Een belastingadviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs
  • Of een NBA-accountant die is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze kosten vergoeden wij niet.

Wilt u geen officiële berekening laten maken?

Dan biedt ABP u de volgende praktische oplossing: wij gaan uit van de middelingsteruggave van de Belastingdienst om de fiscale (rest)schade vast te stellen.
Een voorbeeld: de Belastingdienst besluit dat de middelingsteruggave € 1.000 is over 3 jaren. De middelingsregeling gaat altijd over maximaal 3 jaar. Heeft u over meer dan 3 jaar fiscale inkomstenbelastingschade geleden als gevolg van de nabetaling van ABP? Bijvoorbeeld over in totaal 9 jaar. Dan krijgt u over 3 jaar € 1.000 terug van de Belastingdienst. En van ABP krijgt u over 6 jaar 2 keer die € 1.000.

Stuur alle gegevens naar:
ABP
Postbus 2677
6401 DD Heerlen

Een nabetaling of hoger pensioen kan ook gevolgen hebben voor eventuele toeslagen of andere uitkeringen die u krijgt.

Lees meer over deze gevolgen.

Hulp nodig?