Financiële gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling

Als u een hoger pensioen of een nabetaling krijgt, dan kan dat financiële gevolgen hebben.

1 Krijgt u een toeslag (bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget)?

Kreeg u een nabetaling in 2021, dan steeg uw inkomen. Hierdoor kan uw recht op toeslagen vervallen. Het kan ook zijn dat de Belastingdienst dan geld terugvraagt. Vraag dit na bij de Belastingdienst. U kunt bellen met de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis). Vraag de Belastingdienst de nabetaling ‘als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag’. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.

2 Krijgt u naast uw pensioen van ABP nog een andere uitkering?

Ook dan steeg uw inkomen. Het kan zijn dat uw uitkering achteraf gezien te hoog is vastgesteld. De instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. Vraag dit na bij die instantie.

3 Krijgt u een hogere aanslag Inkomstenbelasting?

Wij brengen graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig zijn voor u. De regeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Middeling heeft geen invloed op de toegepaste heffingskortingen. U kunt zelf een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst.

4 Heeft u financiële schade doordat u een nabetaling krijgt?

Krijgt u de nabetaling omdat er een fout is gemaakt? Als ABP niet verwijtbaar is, dan kunnen wij verder niets voor u betekenen. Maar als we weten dat wij verwijtbaar zijn (dit betekent dat de fout door ons is gemaakt), dan betalen we wettelijke rente uit. Dit is een vergoeding voor de tijd dat u het geld nog niet had. De hoogte van deze vergoeding is wettelijk vastgesteld.

Heeft u na de uitbetaling van de wettelijke rente toch nog financiële schade?
Als u wettelijke rente heeft gekregen, kan er toch nog financiële schade overblijven. Mogelijk vergoeden we die. Dat willen we uiteraard eerlijk doen. Daarbij is het volgende belangrijk:
wij vergoeden de reële (of echte) schade. Hierbij kijken wij ook naar mogelijke financiële voordelen die u had, doordat wij een te laag pensioen uitbetaalden. Zo kreeg u misschien hogere toeslagen. Of betaalde u minder belasting. Dat zijn voordelen. We verrekenen de voordelen met de nadelen. Bij het vaststellen van uw schade en de vergoeding houden we hier dus allemaal rekening mee. Wat overblijft is de reële schade die in aanmerking komt voor vergoeding.

Of heeft u schade omdat u door de nabetaling meer belasting moet betalen?
Mogelijk komt u door de nabetaling in een hogere belastingschijf terecht. U gaat dan meer belasting betalen. Had u de aanvulling gekregen vanaf het begin dat u er recht op had, dan was u misschien niet in een hogere belastingschijf (met een hoger belastingtarief) terechtgekomen. En had u minder inkomstenbelasting hoeven betalen. Deze fiscale schade moet u kunnen aantonen.

U toont zelf de schade aan die wij veroorzaakt hebben
Hoe u dit doet, leest u hieronder in de balk ‘Hoe toon ik mijn fiscale schade aan?’.