Betaalspecificatie en jaaropgave

Eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u elke maand krijgt in 2020. Als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving, dan krijgt u ook een jaaropgave. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind deze maand terug in MijnABP.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u elke maand krijgt en hoeveel wij inhouden aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt in uw bruto- of netto-uitkering. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2020

Mogelijk wijzigt uw nettobedrag in 2020. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2020 5,45% van uw brutojaarinkomen. In 2019 was dat 5,7%. En het maximumbedrag waarover u in 2020 de bijdrage Zvw betaalt, is € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927.

Uw pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kon ABP de pensioenen per 1 januari 2020 niet verhogen met de stijging van de prijzen.

Lees meer over indexatie

In de betaalspecificatie staat niet wat uw partner aan nabestaandenpensioen krijgt als u komt te overlijden. Later dit jaar sturen wij u een pensioenoverzicht voor gepensioneerden (UPO) waarop u onder meer het nabestaandenpensioen voor uw partner terugziet. Dit pensioenoverzicht ontvangt u ieder jaar.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Aangifte kunt u doen vanaf 1 maart 2020.
Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:
  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vindt u op de site van de Belastingdienst.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting

Naast de inhoudingen ziet u ook of ABP loonheffingskorting toepast of niet. Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. Loonheffingskorting mag u maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Lees meer over loonheffing en loonheffingskorting

Hulp nodig?