Betaalspecificatie en jaaropgave

Rond 20 januari krijgt u een betaalspecificatie. Hierop staat het bedrag dat u in die maand krijgt. U krijgt weer een nieuwe betaalspecificatie als uw pensioenbedrag verandert. Kreeg u afgelopen jaar al pensioen van ons? Dan krijgt u in januari ook een jaaropgave. Gebruik deze voor uw belastingaangifte.
Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u terug in MijnABP.