Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt in 2019. Wij sturen u uiterlijk eind januari ook een jaaropgave als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind deze maand terug in MijnABP.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt in uw bruto- of netto-uitkering. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2019

Mogelijk wijzigt uw nettobedrag in 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2019 5,70% van uw brutojaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u in 2019 de bijdrage Zvw betaalt, is nog niet bekend. Dit was in 2018 € 54.614.

Uw pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2019 niet verhogen met de stijging van de prijzen.

Lees meer over indexatie

In de betaalspecificatie staat niet wat uw partner aan nabestaandenpensioen krijgt als u komt te overlijden. Later dit jaar sturen wij u een pensioenoverzicht voor gepensioneerden (UPO) waarop u onder meer het nabestaandenpensioen voor uw partner terugziet. Dit pensioenoverzicht ontvangt u ieder jaar.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Aangifte kunt u doen vanaf 1 maart 2019.
Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:
  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vindt u op de site van de Belastingdienst.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK.

Loonheffingskorting

Naast de inhoudingen ziet u ook of ABP loonheffingskorting toepast of niet. Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. Loonheffingskorting mag u maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.