Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari heeft u uw betaalspecificatie ontvangen. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt. Wij stuurden u ook een jaaropgave als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u terug in MijnABP.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt in uw bruto of netto uitkering. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2017

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2017. Dit komt door fiscale wijzigingen:
  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2017 5,4% van uw brutojaarinkomen. In 2016 was dat 5,5%. En het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 53.701. Dit was in 2016 € 52.764.

Uw pensioen is niet verhoogd

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de stijging van de prijzen.

Lees meer over indexatie

In de betaalspecificatie vermelden wij sinds dit jaar niet meer wat uw partner aan nabestaandenpensioen krijgt als u komt te overlijden. Later dit jaar sturen wij u een pensioenoverzicht voor gepensioneerden (UPO) waarop u onder meer het nabestaandenpensioen voor uw partner terugziet. Dit pensioenoverzicht ontvangt u vanaf 2017 ieder jaar. 

Wilt u nu al meer inzicht in uw nabestaandenpensioen? 

Bekijk dan in MijnABP uw betaalspecificatie van 2016

Als u naast uw eigen pensioen ook nabestaandenpensioen van ABP ontvangt , ziet u dit terug op uw betaalspecificatie van januari 2017 onder de kolom NP.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Aangifte kunt u doen vanaf 1 maart 2017.
Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:
  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vindt u op de site van de Belastingdienst .
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Naast de inhoudingen ziet u ook of ABP loonheffingskorting toepast of niet.  Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. Loonheffingskorting mag u maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.