Check ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Was u op uw eerste ziektedag deelnemer aan de ABP pensioenregeling?

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Ontvangt u van UWV een WIA-uitkering?

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Heeft u een WAO-uitkering van UWV? Dan heeft u mogelijk wel recht op ABP InvaliditeitsPensioen of een Herplaatsingstoelage van ABP.
Bent u ontslagen of herplaatst in uw eigen of een andere functie?
In welke mate bent u arbeidsongeschikt?

U blijft in dienst van uw werkgever en bouwt ongewijzigd pensioen op. Uw werkgever kan een aanvraag indienen voor ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen over de periode van ingangsdatum WIA-uitkering tot uw ontslag of herplaatsing.

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?

IVA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de IVA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 75% uitkomen. Vul onderstaand formulier in en stuur dit naar ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

Loongerelateerde of loonaanvullende WGA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw loongerelateerde WGA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 70% uitkomen. Vul onderstaand formulier in en stuur dit naar ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.