Check ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Was u op uw eerste ziektedag deelnemer aan de ABP pensioenregeling?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1q1]

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Ontvangt u van UWV een WIA-uitkering?[cms: qa-Q1a]
Wanneer gaat uw WIA-uitkering in?[cms: qa-q1q1q1]
Welke uitkering ontvangt u van het UWV?[cms: qa-q1q1q1q2]
Is uw ongemaximeerde dagloon vastgesteld boven het maximum dagloon? Voor 2018 is dit € 54.616,86.[cms: qa-q1q1q1q2q1]
[cms: qa-A3]

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Heeft u een WAO-uitkering van UWV? Dan heeft u mogelijk wel recht op ABP InvaliditeitsPensioen of een Herplaatsingstoelage van ABP.
Bent u ontslagen of herplaatst in uw eigen of een andere functie?[cms: qa-Q2]
In welke mate bent u arbeidsongeschikt?[cms: qa-q2a]
[cms: qa-q2b]

U blijft in dienst van uw werkgever en bouwt ongewijzigd pensioen op. Uw werkgever kan een aanvraag indienen voor ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen over de periode van ingangsdatum WIA-uitkering tot uw ontslag of herplaatsing.

[cms: qa-A5 ]

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?[cms: qa-A6]
[cms: qa-A7]

IVA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de IVA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 75% uitkomen. Vul onderstaand formulier in en stuur dit naar ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

[cms: qa-A8]

Loongerelateerde of loonaanvullende WGA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw loongerelateerde WGA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 70% uitkomen. Vul onderstaand formulier in en stuur dit naar ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

[cms: qa-q1q1q1q2q1a2]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, uw ongemaximeerde dagloon en het maximum dagloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 10% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal uw ongemaximeerde dagloon. Plus 70% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het verschil tussen uw ongemaximeerde dagloon en het maximum dagloon.
[cms: qa-q1q1q1q2q1a1]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw dagloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 10% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal uw dagloon.
[cms: qa-q1q1q1q2a1]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het verschil tussen uw (ongemaximeerde) dagloon en het bruto minimumloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 65% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het verschil tussen het ongemaximeerde dagloon en het bruto minimumloon.