Check ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Was u op de eerste ziektedag deelnemer aan de pensioenregeling van ABP en houdt uw WIA-uitkering verband met uw dienstverband bij een ABP-werkgever?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1q1]

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Ontvangt u van UWV een WIA-uitkering?[cms: qa-Q1a]
Wanneer gaat uw WIA-uitkering in?[cms: qa-q1q1q1]
Welke uitkering ontvangt u van het UWV?[cms: qa-q1q1q1q2]
Is uw ongemaximeerde dagloon vastgesteld boven het maximum dagloon? Op de site van het UWV vindt u meer informatie hierover.[cms: qa-q1q1q1q2q1]
[cms: qa-A3]

U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Heeft u een WAO-uitkering van UWV? Dan heeft u mogelijk wel recht op ABP InvaliditeitsPensioen of een Herplaatsingstoelage van ABP.
Bent u ontslagen of herplaatst in uw eigen of een andere functie?[cms: qa-Q2]
In welke mate bent u arbeidsongeschikt?[cms: qa-q2a]
[cms: qa-q2b]

U blijft in dienst van uw werkgever en bouwt ongewijzigd pensioen op. Uw werkgever kan een aanvraag indienen voor ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen over de periode van ingangsdatum WIA-uitkering tot uw ontslag of herplaatsing.

[cms: qa-A5 ]

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?

Welk soort WIA-uitkering krijgt u van UWV?[cms: qa-A6]
[cms: qa-A7]

IVA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de IVA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 75% uitkomen. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

[cms: qa-A8]

Loongerelateerde of loonaanvullende WGA-uitkering

Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw loongerelateerde WGA-uitkering van UWV meestal aan.

Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 70% uitkomen. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

[cms: qa-q1q1q1q2q1a2]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, uw ongemaximeerde dagloon en het maximum dagloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 10% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal uw ongemaximeerde dagloon. Plus 70% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het verschil tussen uw ongemaximeerde dagloon en het maximum dagloon.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

[cms: qa-q1q1q1q2q1a1]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en uw dagloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 10% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal uw dagloon.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

[cms: qa-q1q1q1q2a1]

U kunt arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen bij ABP.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het verschil tussen uw (ongemaximeerde) dagloon en het bruto minimumloon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is 65% van het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het verschil tussen het ongemaximeerde dagloon en het bruto minimumloon.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.