Check ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

[cms: qa-q1]
Ontvangt u een WIA-uitkering van UWV?
[cms: qa-Q1a]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1]
U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
Check bij het pensioenfonds waar u was aangesloten op uw eerste ziektedag of zij een arbeidsongeschiktheidspensioen aanbieden.
** NO HYPERLINK **
[cms: qa-Q1a]
Ontvangt u van UWV een WIA-uitkering?
[cms: qa-A2]
[cms: qa-A3]
[cms: qa-A4]
[cms: qa-A9]
[cms: qa-A2]
Dan heeft u mogelijk recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
Wij beoordelen dit en informeren u hierover. UWV geeft het aan ons door als u een WIA-uitkering ontvangt (of heeft ontvangen). UWV is wettelijk verplicht om dit aan ons door te geven. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat wij die informatie van UWV hebben gekregen en hebben verwerkt.
 
Tot die tijd hoeft u niets te doen. Heeft u al een brief van ons ontvangen? Lees hier meer informatie.
[cms: qa-A3]
U heeft geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
U heeft mogelijk wel recht op ABP InvaliditeitsPensioen of een Herplaatsingstoelage.
[cms: qa-A4]
In die situatie krijgt u geen WIA-uitkering van UWV.
Daarom heeft u geen recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Verandert dit in de toekomst? Dan ontvangen wij deze informatie van UWV. In dat geval beoordelen wij of uw recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen is veranderd.
[cms: qa-A9]
In die situatie heeft u wél recht op een WIA-uitkering en mogelijk ook op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
Als dat het geval is informeren wij u hierover. U hoeft daar zelf niets voor te doen.