koppel zit op de rand van stoepje bij windmolens

Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.
Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.