Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Geen (huidige) partner bekend' op uw pensioenoverzicht.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij ABP bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u krijgt. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling

Ontvangt u ook een militair nabestaandenpensioen? Dan ontvangt u over dat deel van uw pensioen een apart pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u krijgt. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog loonheffing en bijdrage Zvw vanaf. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave.

Risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Welvaartsvast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 hebben wij de pensioenen niet kunnen verhogen.

Lees meer over indexatie.

Hulp nodig?