• Contact
Pensioen 1-2-3 logo

Pensioen 1-2-3: laag 1

Pensioen 1-2-3 zet op een rij wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op mijnpensioenoverzicht.nl, op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op MijnABP via abp.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. Hierin leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van het ABP.

Pensioen 1-2-3 voor militairen

Bent u militair? Ga naar laag 1 van Pensioen 1-2-3. Zo ziet u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

ouderdomspensioen.png

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen.
Lees meer over uw pensioen

nabestaandenpensioen-2.png

Komt u te overlijden? Uw partner krijgt dan nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw partner

nabestaandenpensioen-2.png

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw kinderen

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen. In dit geval loopt uw pensioenopbouw gedeeltelijk door. U betaalt zelf geen premie meer. U moet het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen zelf bij ons aanvragen.
Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

reglement.png

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Bekijk het pensioenreglement

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij ABP. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Lees meer over hoe u pensioen opbouwt

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
Lees meer over de middelloonregeling

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat wat uw franchisebedrag en opbouwpercentage zijn.   
Lees meer over het opbouwpercentage en de franchise

Premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ABP betaalt u 30% van de premie en uw werkgever 70%. Vraag bij uw werkgever na hoeveel hij betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
Lees meer over uw pensioenpremie

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht.
Lees meer over waardeoverdracht

Vergelijk

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Extra pensioen

Wilt u extra pensioen opbouwen?
Lees meer over extra pensioen opbouwen

Nettopensioenregeling

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800,00. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling.
Lees meer over de nettopensioenregeling

Extra ouderdomspensioen

Wilt u het nabestaandenpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op moment van pensionering.
Lees meer over het ruilen van nabestaandenpensioen

Eerder of later

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit kunt u vanaf een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
Lees meer over eerder stoppen of langer doorwerken

Beginnen met hoger of juist lager pensioen

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op moment van pensionering.
Lees meer over uw pensioen beginnen met een hoger of lager pensioen

Risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat uw pensioen niet met de prijzen meegroeit. De volgende factoren spelen daarbij onder meer een rol:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioen moet daardoor langer worden uitbetaald.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. ABP heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad van ABP.

Lees meer over de risico's

Welvaartsvast

Verhoging en verlaging van uw pensioen in de afgelopen 3 jaar

In dit blok leest u of uw pensioen de afgelopen 3 jaar is verhoogd of verlaagd.

Het is onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. De afgelopen 3 jaar stegen de prijzen en het pensioen zo:

 

Ambitie ABP

Verhoging van uw pensioen

Stijging van de prijzen

20233,03%*3,03%3,8%**
202211,96%11,96%10,0%
20212,39%2,39%2,7%

* De 3,03% is de prijsstijging over 2023, gemeten van september 2022 tot september 2023.
** De 3,8% is de stijging over het hele jaar 2022.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

 

ABP mag alleen verhogen als we genoeg geld in kas hebben

En als dit volgens de regels mag. De afgelopen 3 jaar is uw pensioen in 2023 en 2024 verhoogd. ABP probeert uw pensioen elk jaar te verhogen met het stijgen van de prijzen.

Na de verhoging in januari 2023 hebben wij uw pensioen per 1 januari 2024 opnieuw verhoogd. Wij kunnen dat doen omdat de financiële situatie van ABP goed genoeg is. Maar ook omdat wij gebruik mogen maken van soepelere regels. Omdat ABP wil overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Bij het besluit om de pensioenen te verhogen, hebben we gekeken naar de belangen van alle deelnemers. Er is een kans dat we uw pensioen kunnen verhogen in de komende jaren.

Tekort

De afgelopen 3 jaar is uw pensioen niet verlaagd

Er is een kans dat we uw pensioen moeten verlagen in de komende jaren.

Kosten

ABP maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer over het veranderen van pensioenuitvoerder

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.
Lees meer over arbeidsongeschikt worden

Samenwonen of trouwen

Als u gaat samenwonen, als u gaat trouwen of als u een geregistreerd partnerschap aangaat.
Lees meer over samenwonen en trouwen

Scheiden

Als u het samenwonen beëindigt. Of als u gaat scheiden of u geregistreerd partnerschap beëindigt.
Lees meer over het beëindigen van uw relatie

Buitenland

Als u naar het buitenland verhuist.
Lees meer over het verhuizen naar het buitenland

Werkloos

Als u werkloos wordt.
Lees meer over de gevolgen van werkloos worden

Mijnpensioenoverzicht

Bekijk in elk geval één keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.
Lees meer over mijnpensioenoverzicht.nl

De keuzes die u kunt maken

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
Lees meer over wat de keuzemogelijkheden betekenen voor uw pensioen

Vragen

Heeft u vragen of maakt u gebruik van de actie- en/of keuzemomenten, neem contact met ons op via het contactformulier.
Of neem op een andere manier contact met ons op