• Contact

Uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd

Uw opgebouwde pensioen wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd met 3,03%. Op deze pagina leest u meer.

Bekijk uw nieuwe pensioen op MijnABP

Vanaf 1 januari 2024 ziet u uw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

De pensioenpremie gaat omlaag

De pensioenpremie daalt in 2024: van 27,9% naar 27,0%. Werkgevers betalen 70% van de premie. Werknemers betalen 30%. Bij een inkomen van € 3.500 bruto betaalt u in 2024 ongeveer € 10 per maand netto minder.  

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de top 5 vragen en antwoorden. Wilt u alle vragen zien? Klik dan op ‘Ga naar alle veelgestelde vragen’.

In 2027 stappen we over op de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Hierdoor kunnen we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen.  

Om te bepalen wat deze maximale verhoging is kijken we onder andere naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) van het afgelopen jaar. We kunnen de pensioenen maximaal verhogen met de ontwikkeling van de prijzen die het CBS berekent. Voor 2024 kijken we naar de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 (Bron: CBS – CPI-index 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023). Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’. De prijsstijging was toen 3,03%. De verhoging van 3,03% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.  

Naast de gemiddelde prijsstijging kijken we ook hoe we er financieel voor staan. We hebben namelijk voldoende vermogen nodig als we straks goed willen overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. En we houden rekening met de belangen van alle deelnemers. Jong en oud.  

Vanaf 1 januari 2024 ziet u uw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.  

Ja, ABP houdt zeker een financiële buffer over na deze verhoging. Zo zal de actuele dekkingsgraad van ABP na de verhoging boven 110% uitkomen. Voor deze verhoging maken we gebruik van de soepelere regels van de overheid vanwege de voorgenomen overgang op een vernieuwde pensioenregeling. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Het bestuur heeft beoordeeld dat dit evenwichtig is voor iedereen.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. In deze wet wordt het vernieuwde pensioenstelsel uitgewerkt. Onderdeel van de wet is dat pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen. En we vinden het belangrijk dat er tegelijkertijd ruimte blijft om voldoende vermogen te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Bij het berekenen van de verhoging is ook al rekening gehouden met de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Tot aan 2027, wanneer ABP overgaat op de nieuwe regels, blijven we dit doen. 

 De dekkingsgraden van pensioenfondsen stegen in de loop van 2021. Daardoor was er een sterke wens vanuit de samenleving en de politiek om de pensioenen sneller te kunnen verhogen. Deze wens had ABP ook. Maar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) was toen uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarom is de overheid aan de slag gegaan met een tijdelijke regeling, de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het resultaat is dat pensioenfondsen sinds 1 juli 2022 tijdelijk de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Eigenlijk ligt die grens op 110%. Deze tijdelijke regeling stopt met ingang van 1 januari 2024. Ons besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen valt binnen deze tijdelijke regeling, omdat we het besluit in 2023 hebben genomen. 

Met deze versoepeling van de regels loopt de overheid vooruit op de regels van het vernieuwde pensioenstelsel. Pensioenfondsen die nu gebruikmaken van deze versoepelde regels, geven daarmee aan dat ze het voornemen hebben om de (opgebouwde) pensioenen straks te verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat geldt ook voor ABP. Dit voornemen is inmiddels uitgesproken door de Pensioenkamer, die verantwoordelijk is voor de inhoud van de pensioenregeling van ABP. De Pensioenkamer bestaat uit sociale partners van de sectoren Overheid en Onderwijs.    

Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel

Wij hebben bij deze beslissing de belangen van álle deelnemers van ABP evenwichtig afgewogen. Daarom kunnen we de pensioenen van alle deelnemers verhogen. Ook blijft er voor alle deelnemers voldoende geld gereserveerd voor de pensioenuitkeringen van nu en later. Deze pensioenverhoging leidt volgens ABP dan ook niet tot het doorschuiven van tekorten naar jongeren of toekomstige generaties.  

Lees meer over de effecten op de verschillende generaties 

In 2027 stapt ABP over op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarom kunnen we nu al gebruikmaken van soepelere regels van de overheid. Onder deze regels krijgt een pensioenfonds tijdelijk (in 2022 en 2023) meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Hierdoor konden we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen. Onder de huidige regels waren die maximale verhogingen niet mogelijk geweest. Ook hebben we voldoende vermogen nodig als we overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. Dat vinden we belangrijk. Op deze punten hebben we het pensioenreglement aangepast. Het nieuwe pensioenreglement vindt u vanaf 1 januari 2024 hier.

Wij zijn ons nu op het vernieuwde pensioenstelsel aan het voorbereiden. Een onderdeel van deze voorbereiding is het wijzigen van het beleid om de pensioenen te kunnen verhogen en verlagen en het bepalen van de premie. Dit beleid geldt voor de komende 3 jaar, totdat we in 2027 overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Meer weten over het nieuwe beleid?

Heeft u nog andere vragen?

Wij helpen u graag!