• Contact

Uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd

Uw opgebouwde pensioen wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd met 11,96%. Op deze pagina leest u meer.

Bekijk uw nieuwe pensioen op MijnABP

Vanaf 1 januari 2023 ziet u uw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de top 6 meest gestelde vragen. Wilt u alle vragen zien? Klik dan op ‘Ga naar alle veelgestelde vragen’.

Uw pensioen wordt met 11,96% verhoogd.

De verhoging gaat in op 1 januari 2023. Het pensioen dat u tot 1 januari 2023 heeft opgebouwd, wordt dan verhoogd.

Voor het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Voor 2023 kijken we naar de periode tussen 1 september 2021 en 1 september 2022. Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’. De prijsstijging was toen 11,96%. De verhoging van 11,96% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.

Vanaf 1 januari 2023 ziet u uw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

Ja, ABP verhoogt alle pensioenen. Dus ook bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. En ook de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP.

Heeft uw ex-partner pensioen opgebouwd bij ABP? En heeft u met uw ex-partner afgesproken dat u een deel van zijn/haar pensioen ontvangt? Dan verhogen we ook dat deel met 11,96%. Ook het nabestaandenpensioen dat u eventueel ontvangt als uw ex-partner zou komen te overlijden, verhogen we met 11,96%.
Heeft u met uw ex-partner afgesproken om zijn/haar pensioen te splitsen? Dit noemen we ook wel conversie. In dat geval verhogen we uw gesplitste pensioen met 11,96%.

Ja, ABP houdt zeker een financiële buffer over na deze verhoging. Zo zal de actuele dekkingsgraad van ABP na de verhoging uitkomen op ongeveer 112%.

Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds tijdelijk (in 2022) de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Met dit besluit loopt de overheid alvast vooruit op het vernieuwde pensioenstelsel. De wet schrijft daarmee een minimale buffer voor. Die geldt dus ook voor ABP. Voorheen lag deze grens op 110%.

Heeft u nog andere vragen?

Wij helpen u graag!