Indexatie

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie.

Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend.

De pensioenen zijn niet verhoogd per 1 januari 2018. De financiële situatie van ABP was niet voldoende om de pensioenen over het jaar 2017 te kunnen indexeren. Onze indexatie-ambitie was 1,38%.

ABP heeft de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks kunnen indexeren:


Indexatie

Stijging van
de prijzen

Onze indexatie-ambitie

2017
0%
1,4%
1,38%
2016 0% 0,3% 0,19%
2015 0% 0,6% 1,61%
2014 0% 1,0% 0,63%
2013 0% 2,5% 0,22%
2012 0% 2,5% 0,70%
2011 0% 2,3% 0,25%
2010
0,28%
1,3%
1,16%

2009
0%
1,2%
2,20%

2008
4,05%
2,5%
4,73%


De gemiste indexatie van 2009 tot en met 2017 is maximaal 13,46%. De indexatie werd tot en met 2015 berekend op basis van de gemiddelde stijging van de lonen en vanaf 2016 op basis van de prijzen in de sectoren overheid en onderwijs.
  • Gedeeltelijke indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.
  • Volledige indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 122%. (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan de hoogte van deze beleidsdekkingsgraad verschuiven.)  
  • Voor na-indexatie en/of het beëindigen van verlagingen moet ABP voldoen aan twee voorwaarden:
    1. De beleidsdekkingsgraad is hoog genoeg voor volledige indexatie. Dat is vanaf ongeveer 122%.
    2. Het fonds beschikt over het vereist eigen vermogen. Dit is bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 128%.
    Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan de hoogte van deze beleidsdekkingsgraden verschuiven.
  • De hoogste van deze twee dekkingsgraden is bepalend. Maximaal 20% van de financiële reserve boven de hoogste beleidsdekkingsgraad mag worden gebruikt voor na-indexatie.

Als de financiële positie van ABP voldoende is hersteld en de regels het toelaten kan de beschikbare financiële ruimte gebruikt worden voor na-indexatie (en beëindiging van eventuele pensioenverlagingen). De beschikbare financiële ruimte wordt ingezet voor alle deelnemers met een indexatieachterstand. Dit gebeurt op basis van evenredigheid van de indexatieachterstand en/of verlaging. Hierbij speelt het moment waarop de indexatieachterstand en/of verlaging precies is opgelopen geen rol meer. Wel krijgt de beëindiging van een eventuele pensioenverlaging voorrang op na-indexatie.

Over de jaren 2016 en 2017 werd de indexatie bepaald op basis van de stijging van de prijzen. Op verzoek van sociale partners is dit gewijzigd. Bouwde u pensioen op in 2016 en/of 2017 dan wordt de indexatie bepaald op basis van de stijging van de lonen en dus niet op basis van de prijsstijging.

Bent u militair en bouwt u nog pensioen op? Of ontvangt u een UGM-uitkering? Dan wordt er een ‘beperkingsbedrag’ vastgesteld als we de pensioenen niet of niet volledig kunnen indexeren. Deze indexatiebeperking is komen te vervallen en voor het laatst toegepast op 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2019 geldt het indexatiebesluit van ABP voor alle deelnemers. Indexatiebeperkingen uit het verleden blijven bestaan. Als na-indexatie mogelijk is, dan vervallen deze indexatiebeperkingen gedeeltelijk of helemaal.

Beperking van de indexatie houdt in dat de carrièreontwikkeling in de pensioenopbouw niet of slechts gedeeltelijk wordt verleend. De beperking mag nooit meer zijn dan de carrièreontwikkeling in de pensioenopbouw.