Indexatie

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie.

Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend.

De pensioenen zijn niet verhoogd per 1 januari 2017. De financiële situatie van ABP was niet voldoende om de pensioenen over het jaar 2016 te kunnen indexeren. De prijzen stegen in 2016 gemiddeld met 0,19%.

ABP heeft de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks kunnen indexeren:

 • Over het jaar 2016 was er geen indexatie. De prijzen stegen toen met 0,19%.
 • Over het jaar 2015 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 1,61%.
 • Over het jaar 2014 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 0,63%.
 • Over het jaar 2013 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 0,22%.
 • Over het jaar 2012 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 0,7%.
 • Over het jaar 2011 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 0,25%.
 • Over het jaar 2010 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 1,16%.
 • Over het jaar 2009 was de indexatie 0,28%. De lonen stegen toen met 2,2%.
 • Over het jaar 2008 was er geen indexatie. De lonen stegen toen met 4,73%

De gemiste indexatie (op basis van de gemiddelde stijging van de lonen/prijzen in de sectoren overheid en onderwijs) van 2008 tot en met 2016 is maximaal 11,91%.

Deze regels gelden vanaf 1 januari 2015

 • Gedeeltelijke indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.
 • Volledige indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 125%. (Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.)

Tot 2015 was gedeeltelijke indexatie al mogelijk bij een dekkingsgraad vanaf 104,2%.

 • Voor na-indexatie moet ABP voldoen aan twee voorwaarden:
  1. aan een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 125% (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven).
  2. aan de beleidsdekkingsgraad die hoort bij het vereist eigen vermogen (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven).
 • De hoogste van deze twee dekkingsgraden is bepalend. Maximaal 20% van de financiële reserve bóven de hoogste beleidsdekkingsgraad mag worden gebruikt voor na-indexatie.

Tot 2015 had het pensioenfonds meer vrijheid bij het toekennen van na-indexatie.

Bent u militair en bouwt u nog pensioen op? Of ontvangt u een UGM-uitkering? Dan wordt er een ‘beperkingsbedrag’ vastgesteld als we de pensioenen niet of niet volledig kunnen indexeren.

Beperking van de indexatie houdt in dat de carrièreontwikkeling in de pensioenopbouw niet of slechts gedeeltelijk wordt verleend. De beperking mag nooit meer zijn dan de carrièreontwikkeling in de pensioenopbouw.

Voor het beëindigen van eventuele verlagingen van de pensioenen gelden nu dezelfde regels als voor na-indexatie. Tot 2015 mochten verlagingen al beëindigd worden vanaf een dekkingsgraad van 104,2%, nu ligt deze grens dus op ongeveer 125% tot 130%. In 2014 is de verlaging uit 2013 van 0,5% beëindigd. Onder de nieuwe regels zou dit niet toegestaan zijn.