Indexatie: verhoging pensioenen ABP

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie.

Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend.