man en vrouw zitten samen op een bankje

Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien. Elke maand rapporteren wij 2 dekkingsgraden:

  1. de actuele dekkingsgraad, en 
  2. de beleidsdekkingsgraad

1. Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is een momentopname. Die laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de actuele dekkingsgraad 100%? Dan hebben we voor elke € 100 die we (straks) aan pensioen moeten betalen precies € 100 aan vermogen. De actuele dekkingsgraad stellen we vast aan het eind van elke maand. 

Op 31 augustus 2022 was de actuele dekkingsgraad 125,6%.
De dekkingsgraad van eind september publiceren we op donderdag 20 oktober 2022.
Bekijk onze actuele financiële situatie

2. Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van onze financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gebruikt bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen van de pensioenen (indexatie). 

Op 31 augustus 2022 was de beleidsdekkingsgraad 114,8%.

Lees meer over het verhogen van de pensioenen (indexatie)

Waardeoverdracht aanvragen

Bouwt u bij ons pensioen op? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Dit betekent dat u eerder opgebouwd pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meeneemt naar ABP. Hoe u dit doet, leest u op de pagina over waardeoverdracht.