Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien. Op 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad 98,7%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie.

De dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer. Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie).

Regels voor indexatie

Om de beleidsdekkingsgraad te berekenen, tellen we de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden bij elkaar op en delen dit getal door 12.

Januari 2015 96,8%
Februari 2015 99,3%
Maart 2015 96,4%
April 2015 98,2%
Mei 2015 101,4%
Juni 2015 103,9%
Juli 2015 100,2%
Augustus 2015 98,2%
September 2015 95,8%
Oktober 2015 98,0%
November 2015 98,6%
December 2015 97,2%
Totaal 12 maanden 1.184,0%

De beleidsdekkingsgraad van 31 december 2015 is 1.184,0% gedeeld door 12 maanden = 98,7%.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen.

Verwachten we dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.