Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was op 31 oktober 93,2%. De actuele dekkingsgraad van eind november publiceren we op maandag 16 december 2019.

De dekkingsgraad is in een maand met 2,2 procentpunt gestegen.

Bekijk onze actuele financiële situatie

"Helder perspectief hard nodig"

De afgelopen maanden zijn de marktomstandigheden rond pensioen verder verslechterd. Dat betreft in het bijzonder de rentedaling, aangezien ABP sinds begin dit jaar wel goede rendementen heeft behaald. Omdat de rente een veel grotere invloed heeft op de dekkingsgraad wordt het steeds waarschijnlijker dat ABP in 2020 de pensioenopbouw en -uitkeringen moet gaan verlagen. Corien Wortmann: “Deelnemers zien dat er meer geld in kas is dan ooit tevoren, maar dat toch een verlaging van pensioen dreigt. Dat is echt niet meer uit te leggen. Het in juni door kabinet en sociale partners gesloten pensioenakkoord biedt aanknopingspunten voor de toekomst. Samen met andere fondsen, sociale partners, overheid en politiek overleggen wij om tot een oplossing te komen voor de lange en kortere termijn. Onze deelnemers moeten kunnen vertrouwen op een goed pensioen en daarvoor is een helder meerjarig perspectief hard nodig.”

Beleidsdekkingsgraad

Op 31 oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 96,3%. Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten).
Lees meer over indexatie
Lees meer over het verlagen van pensioenen

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden
Dekkingsgraad
november 2018
101,8%
december 2018
97,1%
januari 2019
98,6%
februari 2019
100,5%
maart 2019
99,0% 
april 2019
100,4% 
mei 2019
96,1% 
juni 2019
95,3% 
juli 2019
93,9%
augustus 2019
88,6%
september 2019
91,0%
oktober 2019
93,2%
Gemiddelde van 12 maanden

96,3%

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Verwachten we dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de dekkingsgraad aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 95%.

Boven deze kritische dekkingsgraad komt de dekkingsgraad zonder verlagingen binnen 10 jaar boven de vereiste dekkingsgraad van 128%*.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.