Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was op 31 oktober 87,0%. De actuele dekkingsgraad van eind november publiceren we op dinsdag 15 december 2020.

De dekkingsgraad is in een maand met 1,2 procentpunt gedaald.

Bekijk onze actuele financiële situatie

Beleidsdekkingsgraad

Op 31 oktober was de beleidsdekkingsgraad 88,2%. Voor de meeste besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of waardeoverdracht naar of van een andere pensioenuitvoerder mogelijk is. En of ABP de pensioenen kan verhogen (indexatie). Maar de beleidsdekkingsgraad speelt ook een rol bij de vraag of ABP de pensioenen moet verlagen. Of ABP moet verlagen, is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad.
Lees meer over indexatie
Lees meer over het verlagen van pensioenen

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden Dekkingsgraad
november 2019 94,6%
december 2019 97,8%
januari 2020 94,1%
februari 2020 88,7%
maart 2020 82,0% 
april 2020 83,2%
mei 2020 84,5%
juni 2020 85,2%
juli 2020 85,1%
augustus 2020 88,1%
september 2020 88,2%
oktober 2020 87,0%
Gemiddelde van 12 maanden
88,2%

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te hebben. Als we verwachten dat dit niet binnen 10 jaar lukt, dan moeten we de pensioenen verlagen. 

Is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%? En ligt de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment ook onder 104,2%? Dan moet ABP ook de pensioenen verlagen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil die grens tijdelijk versoepelen naar 90%. Als de actuele dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager is, dan 90%, dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij ABP (volgens het herstelplan) in precies 10 jaar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 128%* kan bereiken. De kritische dekkingsgraad ligt rond 95%. Als aan het einde van het jaar de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad, moet ABP de pensioenen verlagen. Om zo tijdig te kunnen herstellen tot aan de vereiste dekkingsgraad. 

*Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Hulp nodig?