Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was op 31 mei 84,5%. De actuele dekkingsgraad van eind juni publiceren we op dinsdag 21 juli 2020.

De dekkingsgraad is in een maand met 1,3 procentpunt gestegen.

Bekijk onze actuele financiële situatie

Beleidsdekkingsgraad

Op 31 mei was de beleidsdekkingsgraad 90,6%. Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten).
Lees meer over indexatie
Lees meer over het verlagen van pensioenen

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden Dekkingsgraad
juni 2019 95,3% 
juli 2019 93,9%
augustus 2019 88,6%
september 2019 91,0%
oktober 2019 93,2%
november 2019 94,6%
december 2019 97,8%
januari 2020 94,1%
februari 2020 88,7%
maart 2020 82,0% 
april 2020 83,2%
mei 2020 84,5%
Gemiddelde van 12 maanden
90,6%

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Verwachten we dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de dekkingsgraad aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 90%.

Boven deze kritische dekkingsgraad komt de dekkingsgraad zonder verlagingen binnen 10 jaar boven de vereiste dekkingsgraad van 128%*.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Hulp nodig?