Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer. De actuele dekkingsgraad was op 30 april 92,5%. De actuele dekkingsgraad van eind mei publiceren we op woensdag 15 juni.

Kritische dekkingsgraad

De kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen is wordt groter. Op dit moment bevindt zich de actuele dekkingsgraad nét boven de kritische dekkingsgraad, de grens die aan het einde van het jaar bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de dekkingsgraad aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 90%.

Boven deze kritische dekkingsgraad komt de dekkingsgraad zonder verlagingen binnen 10 jaar boven de vereiste dekkingsgraad van 128%*.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Beleidsdekkingsgraad

Op 30 april 2016 was de beleidsdekkingsgraad 96,3%. Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie). Lees meer over indexatie

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden
Dekkingsgraad
mei 2015
101,4%
juni 2015
103,9%
juli 2015
100,2%
augustus 2015
98,2%
september 2015
95,8%
oktober 2015
98,0%
november 2015
98,6%
december 2015
97,2%
januari 2016
91,2%
februari 2016
88,2%
maart 2016
90,4%
april 2016
92,5%
Totaal 12 maanden
1.155,6%

De beleidsdekkingsgraad van 30 april 2016 is 1.155,6% gedeeld door 12 maanden = 96,3%.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 128%*? Dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Verwachten we dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 128% te halen? Of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.