Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was op 31 augustus 103,9%. De actuele dekkingsgraad van eind september publiceren we op donderdag 21 oktober 2021.

De dekkingsgraad is in een maand met 1,8 procentpunt gestegen.

Bekijk onze actuele financiële situatie

Beleidsdekkingsgraad

Op 31 augustus was de beleidsdekkingsgraad 97,4%. Voor de meeste besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of waardeoverdracht naar of van een andere pensioenuitvoerder mogelijk is. En of ABP de pensioenen kan verhogen (indexatie). Maar de beleidsdekkingsgraad speelt ook een rol bij de vraag of ABP de pensioenen moet verlagen. Of ABP moet verlagen, is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad.
Lees meer over indexatie
Lees meer over het verlagen van pensioenen

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Maanden Dekkingsgraad
september 2020 88,2%
oktober 2020 87,0%
november 2020 91,5%
december 2020 93,5%*
januari 2021 93,8%
februari 2021 97,5%
maart 2021 100,5%
april 2021 102,9%
mei 2021 102,6%
juni 2021 104,5%
juli 2021 102,1%
augustus 2021 103,9%
Gemiddelde van 12 maanden
97,4%

*Deze dekkingsgraad is aangepast naar aanleiding van het vaststellen van en conform de definitieve jaarrekening over 2020.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 126%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126%*, dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te hebben. Als dit volgens de voorgeschreven rekenregels niet in 10 jaar lukt, dan moeten we de pensioenaanspraken verlagen.

Is de beleidsdekkingsgraad 6 jaareindes achter elkaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en ligt de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment ook onder 104,2%? Dan moet ABP ook de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij ABP (volgens het herstelplan) in precies 10 jaar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 126%* kan bereiken. Als aan het einde van het jaar de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad, moet ABP de pensioenaanspraken verlagen. Om zo tijdig te kunnen herstellen tot aan de vereiste dekkingsgraad.

Minister Koolmees kondigde aan dat ook dit jaar een vrijstellingsregeling geldt. In de meeste gevallen betekent dit dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden in 2022 als de dekkingsgraad van eind december 2021 hoger is dan 90%.


* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Hulp nodig?