Samenwerking

ABP is actief betrokken bij veel (duurzame) initiatieven.

Op de volgende manieren is ABP actief betrokken:

  • lidmaatschap van de organisatie;
  • lidmaatschap van het bestuur;
  • lidmaatschap van de adviesraad;
  • engagement (verbetergesprekken) met ondernemingen;
  • ondertekening van een initiatief, een pledge (belofte) of een statement (verklaring);
  • wederzijdse kennisoverdracht. 

Onderstaand een greep uit de belangrijkste organisaties en initiatieven waarmee ABP samenwerkt:  

Eumedion behartigt de belangen van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid.

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief?

Lidmaatschap van Eumedion en voorzitterschap van het bestuur

Waarom (onder)steunen wij het?

Eumedion heeft als doel de bestuurs-, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. Deze onafhankelijke stichting richt zich op de Nederlandse en Europese politiek en op Nederlandse beursvennootschappen. 

Wie is eraan verbonden?

Mirte Bronsdijk, Senior Responsible Investment & Governance Manager bij APG. 

Climate Action 100+ is een initiatief van grote beleggers die gezamenlijk druk uitoefenen op de grootste CO2-uitstoters in de wereld.

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 
Engagement met ondernemingen en ondertekening van initiatief

Waarom (onder)steunen wij het? 
Met de Climate Action 100+ gaat ABP samen met andere beleggers de dialoog aan met bedrijven om de uitstoot te verminderen. 

Wie is eraan verbonden?  
Ruim 600 grote beleggers wereldwijd

PRI (Principles for Responsible Investment) is een onafhankelijk en internationaal netwerk van beleggers en bedrijven. 

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Lidmaatschap van het bestuur en van PRI

Waarom (onder)steunen wij het? 

PRI is een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor het integreren van prestaties op het gebied van mens, milieu en ondernemingsbestuur in de beleggingsbeslissingen.

Wie is eraan verbonden? 

Xander den Uyl, bestuurslid van ABP 

Binnen het IMVB-convenant leggen pensioenfondsen ESG-beleid vast en gaan ze in dialoog met beursgenoteerde ondernemingen. In het convenant werken fondsen samen met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden om wereldwijd hun invloed positief in te zetten.

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Ondertekening van het initiatief, engagement met ondernemingen, wederzijdse kennisoverdracht.

Waarom (onder)steunen wij het?

ABP en andere pensioenfondsen maken gebruik van elkaars kennis en netwerk om samen beleggingsrisico’s in de samenleving of het milieu in kaart te brengen en om hierop in te spelen.  

Wie is eraan verbonden?

Patrick Koimans, manager Public Affairs bestuursbureau ABP en Anna Pot, Manager Global Responsible Investment & Governance Netherlands.

CHRB (Corporate Human Rights Benchmark) is door ABP en andere beleggers opgericht om de prestaties van bedrijven op het gebied van mensenrechten te meten. CHRB is sinds 2020 opgenomen in de World Benchmarking Alliance.

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Oprichtend lid

Waarom (onder)steunen wij het?

ABP gebruikt de informatie uit de CHRB in de analyse en beoordeling van ondernemingen. ABP wil dat de jaarlijkse publicatie van de mensenrechtenindex bedrijven aanspoort om mensenrechten serieuzer te nemen.

Wie is eraan verbonden?  

Anna Pot Manager Global Responsible Investment & Governance Netherlands.

De VBDO is een Nederlandse vereniging van beleggers die zich specifiek richt op duurzaamheid, met als missie het verduurzamen van de kapitaalmarkt. 

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Lidmaatschap van VBDO

Waarom (onder)steunen wij het? 

ABP onderschrijft het doel van VBDO om de kapitaalmarkt te verduurzamen. 

Wie is eraan verbonden?

Patrick Koimans, lid van het bestuursbureau van ABP

Tobacco Free Portfolios staat voor een tabaksvrije wereld. Ze bevorderen tabaksvrije financiering door tabak uit beleggingsportefeuilles over de hele wereld te verwijderen.

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Lid van de adviesraad

Waarom (onder)steunen wij het?

Tabak staat op de uitsluitingslijst van ABP. De maatschappij kan zonder en wij kunnen producenten niet aansporen om ´gezonde´ sigaretten te maken.

Wie is eraan verbonden?

Xander den Uyl, bestuurslid van ABP

De OESO (OECD in het Engels) is een samenwerkingsverband van 37 landen om zich te verdiepen in economische, sociale en ecologische veranderingen. Ze biedt een forum waarin regeringen samenwerken om tot oplossingen te komen voor gemeenschappelijke problemen. 

Op welke manier (onder)steunen wij dit initiatief? 

Wederzijdse kennisoverdracht

Waarom (onder)steunen wij het?

De OESO wil het economisch en sociaal welzijn van de wereldbevolking verbeteren, op een duurzame manier. 

Wie is eraan verbonden? 

Anna Pot Manager Global Responsible Investment & Governance Netherlands.