mensen op kantoor

‘Behouden wat voor iedereen belangrijk is’

ABP belooft biodiversiteitsverlies tegen te gaan
22 mei 2023

ABP gaat meer doen om natuur- en biodiversiteitsverlies te helpen tegen te gaan. Daarom ondertekenen we vandaag, op Wereld Biodiversiteitsdag, de Finance for Biodiversity Pledge. Hierin beloven financiële bedrijven onder andere kennis te delen, het gesprek aan te gaan over en actie te ondernemen tegen de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren wereldwijd.

Vandaag ondertekenen nog 14 andere financiële bedrijven de Finance for Biodiversity Pledge. Dit brengt het totale aantal ondertekenaars op 140, afkomstig uit 23 landen, met een gezamenlijk beheerd vermogen van €19,52 biljoen. Ook onze uitvoerder APG ondertekende de gelofte.

Met het ondertekenen beloven de bedrijven:

  • Samen te werken en kennis te delen;
  • in gesprek te gaan met bedrijven;
  • hun impact in kaart te brengen;
  • doelen te stellen;
  • en openheid te geven van de resultaten van deze activiteiten vòòr 2025.

‘We sluiten ons hier volledig bij aan’

Harmen van Wijnen, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Biodiversiteit is meer dan een ESG-onderwerp (Environment, Social, Governance). Het gaat erom hoe economieën en samenlevingen fundamenteel duurzaam kunnen zijn, om te behouden wat waardevol en essentieel is voor de planeet en elke soort die erop leeft, en ook om het klimaat. Daarom sluiten we ons volledig aan bij dit initiatief."

Meer aandacht voor natuur en biodiversiteit

ABP gaat het belang van natuur en biodiversiteit meer laten meewegen in haar beleggingen. We gaan er in ons stembeleid rekening mee houden, maar gaan ook meer eisen van de bedrijven waarin we beleggen en die een grote impact hebben op dit onderwerp. Later dit jaar vertellen we u hier meer over.