Strenger stemmen

Meer aandacht voor klimaat, mensenrechten en biodiversiteit
12 april 2023

ABP gaat stevigere eisen stellen op aandeelhoudersvergaderingen. Niet alleen op het gebied van klimaat, maar ook als het om mensenrechten en biodiversiteit gaat, zullen we strenger stemmen. Dit nieuwe stembeleid is onderdeel van de aanscherping van het beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen.

Niet meer stemmen

Als aandeelhouder mogen we stemrecht uitoefenen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA’s) van alle beursgenoteerde bedrijven waarin we beleggen. Vorig jaar vertelden we al dat we ons klimaatstembeleid hadden aangescherpt. Daarna publiceerden we ons nieuwe klimaatbeleid. Nu brengen we het stembeleid daarmee verder in lijn. Op de AvA’s van producenten van fossiele energie die we hebben verkocht, brengen we geen stem meer uit. 

Speciale aandacht voor klimaat

We vinden het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over hun CO2-uitstoot. Daarom stemmen we tegen de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen of het niet-uitvoerend bestuur én hun klimaatstrategie als een bedrijf deze uitstoot niet openbaar maakt. We hebben speciaal aandacht voor bedrijven die actief zijn in sectoren die veel impact hebben op het klimaat. Duurzaamheidsdoelstellingen moeten deel uitmaken van hun beloningsbeleid. Als dit niet zo is, dan stemmen we tegen beloningsvoorstellen. Ook willen we dat deze bedrijven duidelijke doelen stellen om klimaatopwarming tot 1,5 graad te beperken. Zonder dit soort plannen stemmen we tegen de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen of het niet-uitvoerend bestuur én hun klimaatstrategie.

Denkt een bedrijf aan biodiversiteit?

Ook biodiversiteit heeft nu een duidelijke plaats in ons stembeleid. We kijken daarbij vooral naar bedrijven met activiteiten in sectoren die slecht kunnen zijn voor biodiversiteit. Denk aan mijnbouwbedrijven of  bedrijven die actief zijn in de productie of verwerking van vlees, cacao, koffie, papier of soja.  Als deze bedrijven geen beleid hebben om ontbossing tegen te gaan of om het verlies aan biodiversiteit te voorkomen, stemmen we niet in met de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen of het niet-uitvoerende bestuur.

Strenger stemmen voor mensenrechten en fiscaal verantwoord gedrag

Naast deze duidelijke ‘klimaat- en biodiversiteitsstemmen’ hebben we ons stembeleid op het gebied van belastingen en mensenrechten verder aangescherpt. Zo stemmen we tegen de herbenoeming van de CFO (financieel directeur) als het bedrijf niet voldoet aan onze normen voor ‘fiscaal verantwoord gedrag’ en niet snel genoeg verandert, of als het in opspraak is geraakt voor bijvoorbeeld belastingontwijking. Ook worden we strenger als het gaat om mensenrechten. Bij bedrijven die onvoldoende doen om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te voorkomen, stemmen we tegen de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen of  het niet-uitvoerende bestuur. Wie wil weten hoe we precies hebben gestemd op de AvA’s, kan op deze website kijken.

We blijven bedrijven volgen en aanspreken

De AvA’s zijn een belangrijk meetpunt voor ABP. Daarom is besloten het stembeleid jaarlijks onder de loep te nemen en aan te scherpen waar nodig. Tegelijkertijd blijven we bedrijven het hele jaar door volgen. Doen ze niet wat ze hebben beloofd? Dan gaan we het gesprek met ze aan. Zien we te weinig vooruitgang, dan kan dit uiteindelijk ook betekenen dat we afscheid nemen van bedrijven, zoals we eerder deden met de producenten van fossiele energie.

Het stembeleid gaan we vanaf nu jaarlijks aanscherpen.