• Contact

U bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden of u gaat scheiden

Als u gaat scheiden heeft u een aantal opties om uw pensioen te verdelen. U kunt bijvoorbeeld uw pensioen verevenen of splitsen (conversie). Ook kunt u het pensioen niet verdelen. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het nabestaandenpensioen maakt u aparte afspraken met uw ex-partner.

Mogelijkheden verdelen pensioen

Standaard verevening

Ieder krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Behalve als het deel voor uw ex-partner minder is dan € 592,51 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld. Uw ex-partner heeft dan wel nog recht op nabestaandenpensioen.

Verdeling aanvragen

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Stuur het formulier naar ons toe. Uw ex-partner kan deze verdeling ook zelf binnen 2 jaar aanvragen. Is de periode van 2 jaar voorbij? Neem dan contact met ons op.

U stuurt bovenstaande gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht tot de scheiding.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van uw pensioen. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Afwijkende verevening

U kiest samen voor een andere verdeling.

Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als u en uw ex-partner voor een andere periode kiezen, dan mag die geen eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap overlappen. Ook mag de periode niet na de echtscheidingsdatum liggen. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Welke afwijkende verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50%-50%
    Voor het ouderdomspensioen kunnen u en uw ex-partner verschillende percentages kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw ex-partner 30% van het ouderdomspensioen krijgt. En u dus 70% behoudt.
  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap
    U kunt ook een afwijkende periode kiezen om uw ouderdomspensioen te verdelen . Zo kan het ouderdomspensioen over een langere of kortere periode verdeeld worden dan het huwelijk. De periode mag beginnen op het moment dat u pensioen ging opbouwen. Bent u eerder gescheiden? Dan mag de periode beginnen op die scheidingsdatum. De periode duurt tot maximaal de scheidingsdatum.
  • Combinatie
    Er is ook een combinatie van afwijkend percentage en afwijkende periode mogelijk.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan draaien wij de verdeling terug. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met uw verdeling?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens registreren wij geen andere verdeling. Is de periode van 2 jaar voorbij? Neem dan contact met ons op.

U kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Conversie (splitsen)

U kiest er samen voor om uw pensioen te splitsen. Ook wel conversie genoemd. Uw ex-partner krijgt een zelfstandige aanspraak op een deel van uw pensioen.

Dit betekent dat uw ex-partner zelf kan bepalen wanneer de uitbetaling van zijn of haar deel wordt gestart. Het betekent ook dat indien uw ex-partner komt te overlijden dit geen invloed heeft op de hoogte van uw ouderdomspensioen. Het bedrag voor uw ex-partner wordt niet toegevoegd aan uw pensioen. 

Uw pensioen kan alleen gesplitst worden als het deel van uw ouderdomspensioen dat naar uw ex-partner gaat hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen voor uw ex-partner?

Uit een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen en opgebouwde nabestaandenpensioen. U kunt voor het deel ouderdomspensioen dat gesplitst wordt, kiezen voor een standaard verdeling (50%-50%) of een afwijkende verdeling (andere periode en/of een ander percentage). Voor het opgebouwde nabestaandenpensioen voor uw ex-partner kunt u geen keuzes maken. Dit is het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd voor én tijdens de huwelijkse periode of de periode van het geregistreerd partnerschap (is er nog een eerdere ex-partner, dan wordt het nabestaandenpensioen meegenomen vanaf de datum van de eerste echtscheiding tot de datum van de tweede echtscheiding). Als u en uw ex-partner aan ABP hebben doorgegeven dat er geconverteerd moet worden, dan is die keuze definitief.

Wanneer krijgt uw ex-partner het conversiepensioen?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Uw ex-partner kan tussen het 60ste levensjaar en uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd zijn of haar deel van het pensioen opnemen.

Vanaf wanneer wordt uw pensioen verminderd?

Vanaf de maand dat u (gedeeltelijk) met pensioen gaat. Bent u al met pensioen? Dan houden wij het in vanaf de 1ste volgende maand.

Wat als u overlijdt?

Uw ex-partner komt niet in aanmerking voor nabestaandenpensioen als u overlijdt. Dat is al in zijn of haar pensioen opgenomen. Voor uw ex-partner wijzigt er dus niets.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan verandert uw pensioen niet. Het bedrag voor uw ex-partner wordt niet toegevoegd aan uw pensioen.

Wilt u dat ABP rekening houdt met een splitsing van uw pensioen?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor conversie. Zonder deze gegevens registreren wij conversie niet. Is de periode van 2 jaar voorbij? Neem dan contact met ons op. 

U stuurt het formulier naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Niet verdelen

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen?

Dan houdt u uw volledige ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft dus geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. 

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten en dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. U hoeft ons niets te laten weten.

Nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Als uw ex-partner afstand wilt doen van het nabestaandenpensioen, moet dit apart aan ons worden doorgegeven. Ook als u afspreekt om de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit te sluiten.