Werkloos

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen.

Als u een WW-uitkering krijgt, bouwt u nog maar 37,5% pensioen op. U kunt tot maximaal 100% van wat u eerder opbouwde bijsparen voor meer pensioen.

Werkloosheid heeft gevolgen voor: Blijft u werkloos en houdt u recht op uw WW-uitkering? Dan stopt uw pensioenopbouw zodra u AOW ontvangt.

Wilt u bijsparen tijdens uw WW-uitkering? De aanvraag om bij te sparen moet u binnen drie maanden na uw ontslag naar ons toe sturen. U bepaalt zelf hoeveel u wilt bijsparen.

Bereken wat bijsparen u kost en oplevert

En was uw werkgever vrijwillig aangesloten bij ABP? Dan heeft u recht op een pensioenopbouw van 37,5%. De opbouwgegevens van uw ww-uitkering vanaf 1-7-2015 ontvangen wij automatisch via UWV. Als u voorafgaand aan die tijd ook al een ww-uitkering had, moet u de pensioenopbouw over die periode zelf aanvragen. Hiervoor hebben wij kopieën nodig van de:
  • Beschikking van het recht op een WW-uitkering (met vermelding van periode en hoogte van uw uitkering).
  • Beschikking van de beëindiging van uw WW-uitkering.
  • Beschikking van tussentijdse wijzigingen in de hoogte van uw WW-uitkering.
  • Jaaropgave(n) van de door u ontvangen WW.
  • Betalingsspecificatie(s) van uw salaris als u naast uw uitkering een baan heeft.
Stuur deze stukken zodra uw WW-uitkering stopt naar:

ABP
Postbus 4806
6401 JL Heerlen

Dan bouwt u nog voor 50% op van wat u daarvoor aan pensioen opbouwde. U kunt zelf voor 25% of 50% bijsparen om uw pensioen aan te vullen. De premie hiervoor wordt ingehouden op uw uitkering.

Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Bouwt u geen pensioen meer op? Dan kunt u zich als ex-deelnemer van ABP maximaal drie jaar bij ABP aansluiten. Start u uw eigen bedrijf, dan is dat maximaal vijf jaar. 

Voorwaarden voor vrijwillige voortzetting:

  • U bouwt nergens anders pensioen op.
  • U vraagt de vrijwillige voortzetting aan bínnen negen maanden na uw ontslag.
  • De vrijwillige voortzetting sluit aan op uw ontslagdatum.

Hoeveel pensioen bouwt u op?

De pensioenopbouw blijft hetzelfde als bij uw vorige baan. Wij nemen uw laatstverdiende salaris (en deeltijdfactor) van uw vorige werkgever als basis voor uw pensioen. Start u een eigen bedrijf en heeft u ‘winst uit onderneming’, dan kunt u de pensioenopbouw in het vierde en vijfde jaar voortzetten. De pensioenopbouw verandert dan. Wat dit voor uw pensioen betekent, laten wij u tegen die tijd weten.

Premie

U gaat zelf het werkgevers- én het werknemersdeel betalen. Wij sturen u een offerte met een totaalpremie. U machtigt ons om maandelijks de pensioenpremie te innen.

Bereken zelf de premie en opbrengst