U krijgt een nabetaling en/of een hoger pensioen

Iedereen die een hoger pensioen krijgt, krijgt een brief van ons. Ook krijgt iedereen die een hoger pensioen of nabetaling krijgt een betaalspecificatie. Hierin ziet u de bruto- en nettobedragen. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld voor extra informatie. Belangrijk om te weten: wij sturen nooit een berichtje of whatsapp via de telefoon.

 

Mogelijk heeft u ook recht op wettelijke rente. Als dit zo is, krijgt u hierover ook een brief. U hoeft dit niet aan te vragen: u krijgt het bedrag automatisch op uw rekening. Lees onderaan de pagina meer over wettelijke rente.

Gevolgen voor toeslagen of andere uitkeringen

Bijvoorbeeld voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen die u krijgt. Doordat u een nabetaling en een hoger pensioen krijgt, stijgt uw inkomen. Hierdoor kan het zijn dat uw toeslag of uitkering te hoog is vastgesteld.

Lees meer over de gevolgen voor toeslagen of uitkeringen

Gevolgen voor uw aanslag Inkomstenbelasting

Mogelijk krijgt u door het hogere pensioen en de nabetaling een (hogere) aanslag Inkomstenbelasting. Daarom brengen wij graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig zijn voor u. 

Lees meer over de fiscale gevolgen en wat u kunt doen

Als u recht had op een bedrag, maar dit niet (of te laat) heeft gekregen, dan heeft u recht op wettelijke rente over dit bedrag.

U heeft te weinig pensioen gekregen. Omdat ABP te laat was met de uitbetaling hiervan, is ABP verplicht hierover rente te betalen.

U hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het bedrag. Het heeft ook geen invloed op eventuele huur-, zorg- of andere toeslagen die u krijgt. Het kan wel zo zijn dat de rente die u krijgt van invloed is op de heffing in box 3 (vermogensbelasting) die u moet betalen. Dit is afhankelijk van uw eigen vermogen. Voor vragen hierover belt u met de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis).