Bijverdienen

U bent met pensioen en wilt bijverdienen. De gevolgen voor uw pensioen of uw aangifte inkomstenbelasting zijn afhankelijk van het soort pensioen dat u ontvangt.

Onder bijverdienen verstaan we een betaalde baan en inkomsten uit uw eigen bedrijf. U wilt bijverdienen bij:

U kunt bijverdienen zonder gevolgen voor uw pensioen. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst

U kunt bijverdienen zonder gevolgen voor uw pensioen. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst

U kunt bijverdienen zonder gevolgen voor uw ABP NabestaandenPensioen. Dit kan wel invloed hebben op de Anw die u van de SVB krijgt en de Anw-compensatie die u van ABP krijgt.

Naast uw invaliditeitspensioen kunt u zonder gevolgen bijverdienen. Is uw invaliditeitspensioen ingegaan:
  • na 1 januari 2009?
    Dan mag u op maandbasis tot 95% van de berekeningsgrondslag bijverdienen.
  • na 1 januari 2004 én uw WAO-uitkering ook?
    U mag tot 95% van de berekeningsgrondslag bijverdienen.
  • voor 1 januari 2009 en uw WAO voor 1 januari 2004?
    U mag tot 100% bijverdienen.

Op uw toekenningsbrief staat wat u mag bijverdienen. Verdient u meer dan die bijverdienmarge? Dan krijgt u minder invaliditeitspensioen. Laat het ons altijd weten als u bijverdient. Stuur ons kopieën van bewijsstukken per email of per post:

ABP Pensioenen IP/HPT
Postbus 2534
6401 DA Heerlen

Hulp nodig?