Krijgt u verhoogde premievrije pensioenopbouw?

In sommige situaties heeft u niet alleen recht op premievrije pensioenopbouw, maar ook op een verhoogde premievrije pensioenopbouw. Beantwoord maximaal 5 vragen en u weet of u in aanmerking komt hiervoor. En u leest wat u moet doen om dit aan te vragen.

question-step-a8dcf829e8
Bent u arbeidsongeschikt én krijgt u een WIA-uitkering of een WAO-uitkering van UWV?
question-step-c0b58f6b5e
Krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen of een invaliditeitspensioen van ABP?
question-step-b5666f5a39
Bent u arbeidsongeschikt geraakt door een beroepsziekte of dienstongeval? Een beroepsziekte is een ziekte die is ontstaan door of tijdens het uitvoeren van uw werk. En een dienstongeval is een ongeluk waarvan de oorzaak vooral ligt in het werk of in de situatie waarin u uw werk moest doen. Het ongeluk is niet veroorzaakt door uw schuld of omdat u onvoorzichtig werkte.
question-step-7c3d7d5ace
In welke sector werkt(e) u?
question-step-89d7b67240
Ging het om een beroepsziekte of om een dienstongeval?
final-step-553b3a890f

Stuurt u kopieën van de volgende documenten naar ons?

Als u voor 1-1-2013 ziek werd:

 • Besluit erkenning PTSS van de Politie
 • Medische stukken op basis waarvan PTSS is vastgesteld

Als u op of na 1-1-2013 ziek werd:

 • Besluit erkenning PTSS van de Politie
 • Advies van de landelijke Adviescommissie PTSS Politie
 • Medische stukken op basis waarvan de Adviescommissie PTSS heeft geadviseerd
 • Het arbeidsdeskundig rapport en de medische rapportage(s) van UWV.

Heeft u deze documenten niet meer, vraag ze dan op bij uw werkgever.

Met deze documenten kunnen wij beoordelen of u recht heeft op de verhoogde premievrije pensioenopbouw.

Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dobz@abp.nl
Of stuur ze per post naar:
ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

final-step-b57da08f72

Stuurt u kopieën van de volgende documenten naar ons?

 • De verklaring(en) van uw (ex-)werkgever over uw dienstongeval of beroepsziekte.
 • Bijvoorbeeld medische stukken van uw bedrijfsarts, de huisarts of andere medische specialisten. Hierin moet staan wat de klachten zijn die het gevolg zijn van het dienstongeval. Met deze documenten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschikt bent geworden.
 • Arbeidsdeskundige rapportage van UWV.
 • Medische rapportages van UWV. Met deze rapporten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschiktheid bent geworden. Deze rapporten werden opgesteld door een arts van UWV vóór het onderzoek van de arbeidsdeskundige naar de arbeidsmogelijkheden. U kunt de medische rapporten opvragen bij UWV als u ze zelf niet meer heeft.

Met deze documenten kunnen wij beoordelen of u recht heeft op de verhoogde premievrije pensioenopbouw.

Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dobz@abp.nl
Of stuur ze per post naar:
ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

final-step-762034fac9

U hoeft niets te doen

Als u recht heeft op de verhoogde premievrije opbouw, dan nemen wij contact met u op.

final-step-2fa17be2c4

Als u recht heeft op de verhoogde premievrije opbouw, dan nemen wij contact met u op.

 • De verklaring(en) van uw (ex-)werkgever over uw dienstongeval of beroepsziekte.
 • Bijvoorbeeld medische stukken van uw bedrijfsarts, de huisarts of andere medische specialisten. Hierin moet staan wat de klachten zijn die het gevolg zijn van het dienstongeval. Met deze documenten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschikt bent geworden.
 • Arbeidsdeskundige rapportage van UWV.
 • Medische rapportages van UWV. Met deze rapporten beoordelen wij of u door het dienstongeval arbeidsongeschiktheid bent geworden. Deze rapporten werden opgesteld door een arts van UWV vóór het onderzoek van de arbeidsdeskundige naar de arbeidsmogelijkheden. U kunt de medische rapporten opvragen bij UWV als u ze zelf niet meer heeft.

Met deze documenten kunnen wij beoordelen of u recht heeft op de verhoogde premievrije pensioenopbouw.

Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dobz@abp.nl
Of stuur ze per post naar:
ABP
Postbus 2555
6401 DB Heerlen

final-step-44f5fab74f

U heeft geen recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw

Voorwaarden zijn namelijk:

 • U bent arbeidsongeschikt.
 • U krijgt een WIA-uitkering van UWV.
 • U bent arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte.
final-step-578285d638

U hoeft niets te doen

Wij nemen contact met u op zodra wij gegevens van UWV ontvangen over uw arbeidsongeschikthheid.

final-step-b077977a01

U heeft geen recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw

Voorwaarden zijn namelijk:

 • U bent arbeidsongeschikt.
 • U krijgt een WIA-uitkering van UWV.
 • U bent arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte.