• Contact

Wanneer keren jullie geen partner- of wezenpensioen uit?

Als de rechter uw (ex-)partner veroordeeld heeft omdat hij u opzettelijk om het leven heeft gebracht of daaraan medeplichtig is, dan krijgt uw (ex-)partner geen partnerpensioen. Dit geldt ook als de rechter uw kind veroordeeld heeft omdat hij u opzettelijk om het leven heeft gebracht of daaraan medeplichtig is. Dan krijgt het betreffende kind geen wezenpensioen. 

Download het pensioenreglement