Icoon Pensioenreglement

U wilt meer of minder pensioen

U kunt uw ouderdomspensioen en partnerpensioen verhogen of verlagen. Dat kan op een aantal manieren. Combinaties zijn ook mogelijk. Hieronder leggen we dit uit.
Over welke situatie wilt u uitleg?[cms: qa-q2]
[cms: qa-q2a1]
[par. Hoofdstuk 5.3]

U wilt meer ouderdomspensioen en minder partnerpensioen

U ruilt partnerpensioen in voor een hoger ouderdomspensioen.

U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door hiervoor partnerpensioen te ruilen. Wij kunnen dit pas voor u regelen als uw partner ons hiervoor toestemming heeft gegeven. 

U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat. Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, kunt u voor dat gedeelte een keuze maken. 

Let op! Als u ervoor kiest om partnerpensioen te ruilen, kunt u dat later niet meer veranderen.

Ook als u geen partner heeft, kunt u uw eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen te ruilen. We regelen dit voor u op het moment dat u met pensioen gaat. Wij vragen u dan dit te bevestigen.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

Kiest u ervoor om uw partnerpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen? Dan rekenen we opnieuw uit hoeveel pensioen u krijgt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld. 

In MijnABP kunt u ook zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u een deel van uw pensioen ruilt.

  • U heeft er bij uw scheiding voor gekozen het pensioen te splitsen of te verdelen (verevenen). Dit deel kunt u niet ruilen.
  • Uw pensioen is lager dan de afkoopgrens. Dit is een bedrag dat de overheid elk jaar vaststelt. Is uw pensioen lager dan dit bedrag, dan mogen we uw totale pensioen in één keer uitbetalen. 
  • Het partnerpensioen wordt lager dan de afkoopgrens nadat u het heeft geruild.
[cms: qa-q2a2]
[par. Hoofdstuk 5.3]

U wilt eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen. Of andersom.

U kiest tijdelijk voor een hoger of lager pensioen, of andersom.

Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere maand hetzelfde bedrag aan pensioen. Wilt u de eerste jaren een hoger pensioen en later een lager pensioen? Of andersom? Dan kan dat. Dit zijn de regels: 

  • U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat. 
  • We kijken naar het hoogste en het laagste pensioen dat u kiest. Het laagste bedrag moet minimaal 75% zijn van het hoogste bedrag. Gaat u met pensioen voordat u uw AOW-uitkering ontvangt? Het pensioen dat we gebruiken om de AOW te overbruggen telt dan niet mee voor deze berekening. 

Let op! Als uw ouderdomspensioen is ingegaan, kunt u de verhoging of verlaging niet meer veranderen.

Kiest u ervoor om uw pensioen tijdelijk te verhogen of te verlagen? Dan berekenen we opnieuw hoe hoog uw pensioen wordt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld.

Het partnerpensioen en het wezenpensioen veranderen niet.

[cms: qa-q2a3]
[par. Hoofdstuk 5.3]

U wilt eerder of later met pensioen

U stelt uw pensioen uit. Uw pensioen wordt hoger, omdat u langer blijft werken. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager.

Kiest u ervoor om later dan uw AOW-leeftijd met pensioen te gaan en blijft u doorwerken? Dan bouwt u meer pensioen op. Het partnerpensioen is daarom ook hoger dan wanneer u stopt met werken op uw AOW-leeftijd. Kiest u ervoor om eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen te gaan? Dan bouwt u minder pensioen op. Het partnerpensioen is daarom ook lager dan wanneer u stopt met werken op uw AOW-leeftijd. Bij U wilt eerder of later met pensioen dan op de datum waarop u AOW krijgt leest u meer. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in Bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld.