• Contact

Ruilen van ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen bij ingang ouderdomspensioen

Bouwde u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen op bij ABP? Dan kunt u ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen.

Voor de ruil moet u rekening houden met het volgende:

  • Er geldt een maximum voor de ruil van ouderdomspensioen, dat is opgebouwd over diensttijd tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018, in partnerpensioen: na de ruil mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw pensioengevend inkomen uit hoofdstuk 7.1.
  • Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, kunt u voor het deel dat u met pensioen gaat een keuze maken.
  • Als u ervoor kiest om ouderdomspensioen te ruilen voor een hoger partnerpensioen, kunt u dat later niet meer veranderen.
  • Is uw ouderdomspensioen verevend nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan kan alleen het ouderdomspensioen na verevening en dat u daarna opbouwt geruild worden voor een hoger partnerpensioen.
  • We gebruiken voor de ruil een ruilfactor die afhankelijk is van uw leeftijd. Deze factor is opgenomen in de tabel in bijlage 5 bij dit pensioenreglement. 
  • Aanvullingen en kortingen die u krijgt in verband met diensttijd voor 1 januari 1996 tellen niet mee bij de ruil voor een hoger partnerpensioen.