Pensioenpremie

Elke maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. U ziet dat terug op uw loonstrookje.

Waar betaalt u voor?

  • Voor ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen of ABP OuderdomsPensioen) en nabestaandenpensioen.
  • Voor de compensatie die uw partner krijgt als hij geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt als u overlijdt.
  • Voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u hiervoor betaalt, is afhankelijk van de sector waarin u werkt.

Uw werkgever betaalt ook nog overgangspremie VPL.

Pensioenpremie 2018

ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

U en uw werkgever betalen premie voor:

  • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 21,1%: uw werkgever 14,77% en u 6,33%.
  • Anw-compensatie 0,4%: uw werkgever 0,28% en u 0,12%.

Beide premies worden berekend over uw pensioengevend salaris nadat deze verminderd is met de franchise. Daarnaast betaalt uw werkgever 2,6% overgangspremie VPL over uw pensioengevend salaris. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen verschilt per sector.

Bekijk het overzicht met alle premies per 1 januari 2017

Op 1 januari 2006 is voor veel deelnemers de FPU (dit is een oude prepensioenregeling) vervallen. Om dit te compenseren krijgt u mogelijk voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op 31 december 2005 al pensioen opbouwde bij ABP. Uw werkgever betaalt de premie, u betaalt niets.

  • VPL staat voor: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.
  • FPU staat voor: Flexibel Pensioen en Uittreden.

Wat betaalt u in 2017?

Bent u militair, dan betalen u en uw werkgever geen premie VPL en geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

U en uw werkgever betalen premie over uw pensioengevend salaris mín de franchise:

  • Premie- ouderdoms- en nabestaandenpensioen 23,3%. Uw werkgever betaalt 14,5% premie en u 8,8%.
  • Anw-compensatie 0,6%. Uw werkgever betaalt 0,177%, u betaalt 0,423%.