moeder helpt kind met huiswerk

Pensioenpremie

Elke maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. U ziet dat terug op uw loonstrookje.

Waar betaalt u voor?

  • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) 25,9%: uw werkgever 17,97% en u 7,93%. Deze OP/NP-premie wordt berekend over uw pensioengevend salaris dat verminderd is met een franchise.
  • Voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u hiervoor betaalt, is afhankelijk van de sector waarin u werkt. Deze (AAOP-)premie wordt berekend over uw pensioengevend salaris dat verminderd is met een franchise.
  • Premie voor inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL-premie). Uw werkgever betaalt een deel en u betaalt uw deel via de OP/NP-premie. Deze VPL-premie wordt berekend over uw pensioengevend salaris dat niet verminderd is met een franchise. Deze premie vervalt vanaf 1 januari 2023.

Premie voor 2022

De pensioenpremie van ABP blijft gelijk in 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is 25,9%.

VPL-premie

Op 1 januari 2006 is voor veel deelnemers de FPU (dit is een oude prepensioenregeling) vervallen. Om dit te compenseren krijgt u mogelijk voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op 31 december 2005, op 1 januari 2006 en onafgebroken tot uw pensioendatum of tot 1 januari 2023 werknemer blijft bij een bij ABP aangesloten werkgever. Als u hieraan voldoet, voegen we het voorwaardelijk pensioen op 30 december 2022 toe aan uw opgebouwde pensioen.

De VPL-premie (inkoop voorwaardelijk pensioen) blijft in 2022 3,0%. Vanaf 2023 vervalt de gehele VPL-premie, omdat de regeling dan volledig is gefinancierd.

  • VPL staat voor: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.
  • FPU staat voor: Flexibel Pensioen en Uittreden.

Speciaal voor militairen

Bent u militair, dan betalen u en uw werkgever geen premie VPL en geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen. U en uw werkgever betalen premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De premie is 24,7%. Uw werkgever betaalt 70% van de premie en u 30%.