EH-CaseNR5-59

Veelgestelde vragen over uw diensttijdoverzicht

In uw diensttijdoverzicht ziet u welke periode(s) u pensioen heeft opgebouwd bij ABP. Misschien mist u een periode. Of heeft u een andere vraag. Bekijk op deze pagina of het antwoord op uw vraag ertussen staat.

Uw (oude) werkgever geeft aan ons door of u pensioen opbouwt. Als een periode niet op het overzicht staat, dan betekent dit dat u toen geen pensioen heeft opgebouwd. Denkt u dat dit niet klopt, vraag dit dan na bij uw werkgever (of de instantie waarvan u een uitkering kreeg).

Heeft u in het onderwijs gewerkt dan kan de reden zijn:
-    u werkte korter dan 6 maanden tussen 1-1-1981 en 1-8-1994.
-    uw inkomen was te laag.
-    u viel voor een korte periode in voor een collega die bijvoorbeeld ziek of zwanger was.

Lees meer op de pagina 'Hoogte pensioenopbouw' over de meest voorkomende redenen.

In MijnABP kunt u een diensttijdoverzicht downloaden. Hierop staan de periodes waarin u pensioen heeft opgebouwd. Houd er rekening mee dat dit dus anders kan zijn dan wat meetelt voor uw jubileum. Als dit zo is, vraag dan een overzicht aan uw (oude) werkgever. Uw huidige werkgever bepaalt welke baan meetelt voor uw jubileum.

 

Dat klopt: de salarissen van vóór 1990 staan niet altijd in MijnABP. U mist hierdoor geen pensioenopbouw. Want voor de berekening van uw pensioen is het laatste salaris vóór 2004 belangrijk. U hoeft daarom uw oude salarissen niet aan ons door te geven.

 

Vanaf 1 januari 1986 gebruiken wij uw deeltijdfactor bij het berekenen van uw pensioenopbouw. Deze deeltijdfactor ziet u terug op uw diensttijdoverzicht. Vóór 1986 maakte het niet uit of u een volledige baan of een deeltijdbaan had. Want toen keken we alleen naar de periode waarin u pensioen opbouwde. Het maakt dus niet uit welk percentage er staat vóór 1986. Soms staat hier ook niet uw echte deeltijdfactor.

 

Dit deel van uw pensioen is op 1-1-1989 overgegaan naar pensioenfonds KPN. Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met Pensioenfonds KPN.

 

U heeft waarschijnlijk een eenmalige uitkering gekregen. Dit noemen wij ook 'afkoop van pensioen'. In die tijd kon dat bij een verhuizing naar het buitenland. Dit betekent ook dat u over die periode geen pensioen meer heeft bij ABP. Als u post van ABP heeft bewaard, dan herkent u dit aan de vermelding ‘N3-beschikking’.