Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons.

 

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

De persoonlijke gegevens van uw kinderen

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van uw kinderen hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij ABP bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering die u van ons krijgt. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling.

Ouderdomspensioen

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u krijgt. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog loonheffing en bijdrage Zvw vanaf. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw eraf gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave.

Risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Welvaartsvast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Per 1 januari 2023 hebben wij de pensioenen met 11,96% verhoogd.

Lees meer over indexatie.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.

  • U ontvangt nabestaandenpensioen voor uw kind: als uw kind 18 jaar wordt, ontvangt hij of zij het nabestaandenpensioen zelf. 
  • U bent kind en ontving voor 1 januari 2018 al nabestaandenpensioen: als u 21 jaar wordt, stopt uw nabestaandenpensioen. 
  • U bent kind en ontving na 1 januari 2018 voor het eerst nabestaandenpensioen: als u 25 jaar wordt, stopt uw nabestaandenpensioen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!