• Contact

Uw Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in: 

 • het pensioen dat u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd
 • wat u kunt verwachten als u arbeidsongeschikt wordt
 • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
 • de keuzes die u heeft

Op mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. U kunt ervoor kiezen uw pensioen van ABP mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U doet dit via waardeoverdracht

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

 

Dit pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Opnieuw deelnemer in ABP-regeling

Bent u opnieuw deelnemer geworden in de ABP-pensioenregeling? Dan is dit nog niet in onze administratie verwerkt en ontvangt u dit pensioenoverzicht onterecht. U bent deelnemer in de ABP-pensioenregeling als u in dienst treedt bij een werkgever die is aangesloten bij ABP, als u wachtgeld, een werkloosheidsuitkering of een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen krijgt.

 

Werkloos

Bent u werkloos en ontvangt u een WW-uitkering? Dan heeft u recht op gedeeltelijke pensioenopbouw.

 

Uw laatste pensioenoverzicht

Als u de gegevens in dit overzicht vergelijkt met uw laatste pensioenoverzicht, ziet u dat: 

 • het opgebouwde pensioen bij pensionering in dit overzicht lager is dan het te verwachten pensioen in uw laatste pensioenoverzicht. Daarin gingen we er namelijk van uit dat u tot uw AOW-leeftijd pensioen zou opbouwen bij ABP.
 • het nabestaandenpensioen voor uw partner is mogelijk een stuk lager als u voor uw 65ste overlijdt. U kunt ervoor kiezen dit nabestaandenpensioen te verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen.
 • uw aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid is vervallen.

 

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Start pensioenopbouw
Dit is de datum waarop u deelnemer werd aan deze pensioenregeling.

Einde deelneming
Dit is de datum waarop uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt.

Deeltijdpercentage
Dit is het percentage dat u werkte in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week). Een volledig dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%.

Pensioengevend salaris
Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelde voor uw pensioenopbouw. In het pensioenreglement staat wat meetelt voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend is. In uw pensioenoverzicht ziet u het salaris dat hoort bij volledig dienstverband.

Franchise
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwde. U bouwde hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de overheid.

Pensioengrondslag
Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Uw pensioenopbouw werd op dit bedrag gebaseerd. U ziet op het overzicht de pensioengrondslag bij een volledig dienstverband.

Opbouwpercentage
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwde.

Ouderdomspensioen

 

Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw brutojaarsalaris. U krijgt dus een pensioen dat is gebaseerd op uw gemiddelde salaris.

Welk pensioen kunt u verwachten?

 

Bij pensionering: opgebouwd pensioen tot einde pensioenopbouw

Dit is het bedrag aan pensioen (per jaar) dat u heeft opgebouwd. Het is de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat op uw AOW-leeftijd.

Scheiding

Heeft u uw pensioen verdeeld bij uw scheiding? Dan hebben wij in uw pensioenoverzicht rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw ouderdomspensioen. U ziet op uw pensioenoverzicht het bedrag dat uw ex-partner krijgt.
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner heeft afgesproken dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat is dan helemaal voor u.

Nabestaandenpensioen voor kinderen

 

 • Bij overlijden voor 65 jaar

Doordat uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt, wordt het nabestaandenpensioen lager. Bij uw overlijden heeft uw partner geen recht op een uitkering over de periode 1-7-1999 tot 1-1-2018. Het nabestaandenpensioen voor uw partner wordt berekend over de tijd voor 1-7-1999 en na 1-1-2018. U kunt het nabestaandenpensioen verhogen met een deel van uw opgebouwd pensioen. Kijk onder ‘Welke keuzes heeft u’ voor meer informatie.

 • Bij overlijden op of na 65 jaar

Bij uw overlijden heeft uw partner recht op een uitkering. Het nabestaandenpensioen voor uw partner wordt berekend over de hele periode waarin u pensioen heeft opgebouwd bij ABP. Dus ook over de periode 1-7-1999 tot 1-1-2018 (als u toen pensioen opbouwde).

 

Partner

Uw partner is de persoon:

 • waarmee u getrouwd bent of 
 • die u als partner heeft geregistreerd bij de gemeente of 
 • die u heeft aangemeld bij ABP. Bekijk hier hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Uw kinderen hebben tot hun 25ste recht op nabestaandenpensioen.

 

Compensatie sociale premies

Uw partner heeft mogelijk recht op deze compensatie tot zijn of haar AOW-leeftijd. Deze aanvulling op het nabestaandenpensioen compenseert de sociale premies die betaald moeten worden.

 

ABP PartnerPlusPensioen

Dit is een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor uw partner, als u overlijdt op of na uw 65ste. U heeft hier extra premie voor betaald.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Omdat u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling, bent u bij ons ook niet meer aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

De keuzes die u kunt maken

 

Nu uw pensioenopbouw bij ABP stopt, kunt u een aantal keuzes maken. Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw pensioen en het nabestaandenpensioen voor uw partner. Het is daarom belangrijk een goede afweging te maken.

 

Waardeoverdracht

U kunt uw opgebouwde ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan handig zijn, want dan krijgt u straks uw hele pensioenuitkering van één pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is het belangrijk het nabestaandenpensioen voor uw partner veilig te stellen tot het moment van overdracht. Dit kunt u doen door uw nabestaandenpensioen te verhogen met uw Ouderdomspensioen Houd er rekening mee dat uw Ouderdomspensioen dan wel lager wordt. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ondertekend terug.

 • Uw pensioen niet meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder: Uw pensioen blijft bij ABP

U blijft er recht op houden. Als u met pensioen gaat, krijgt u van ABP een ouderdomspensioen. U krijgt ten minste één keer in de 5 jaar een pensioenoverzicht met uw opgebouwde pensioen. En we zetten elk jaar een actueel pensioenoverzicht voor u klaar in MijnABP.

 • Uw nabestaandenpensioen verhogen

Neemt u uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u het nabestaandenpensioen voor uw partner verhogen. Kijk op deze pagina onder het kopje 'Het nabestaandenpensioen verhogen'.

 

Het nabestaandenpensioen verhogen

Neemt u uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u het nabestaandenpensioen voor uw partner verhogen. Uw uitkering bij pensionering wordt dan lager. Dit doet u door uw nabestaandenpensioen te verhogen met een deel van het Ouderdomspensioen In uw overzicht onder het kopje: 'Als u het nabestaandenpensioen verhoogt met een deel van uw pensioen' ziet u wat dit voor uw pensioen en het nabestaandenpensioen voor uw partner betekent.

Belangrijk
Wilt u uw nabestaandenpensioen verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen? Dit kan tot 6 weken na ontvangst van het 'pensioenoverzicht einde deelneming'.
Zo regelt u dit.

 

Pensioenopbouw aanvullen

Na de beëindiging van uw deelname in de ABP-pensioenregeling kunt u uw pensioen bij ABP aanvullen. Bekijk wat de mogelijkheden zijn, hoeveel het kost en hoeveel het oplevert.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico's van uw pensioen zijn.

 

Houdt uw pensioen zijn waarde?

ABP verhoogt uw pensioen in januari 2024 met 3,03%

Dit is gelijk aan het stijgen van de prijzen van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. ABP stapt in 2027 over op de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we soepelere regels van de overheid gebruiken. Hierdoor kunnen we de pensioenen nu weer maximaal verhogen. 

ABP probeert uw pensioen elk jaar te verhogen met de stijging van de prijzen  Dat kan alleen als ABP genoeg geld in kas heeft. En als dit volgens de wettelijke regels mag. Ook hebben we voldoende vermogen nodig als we overstappen op de vernieuwde regels voor pensioen. Dat vinden we belangrijk. En we houden rekening met de belangen van alle deelnemers, jong en oud. Op abp.nl/verhogen leest u meer over verhogen.

Multi web keuze-factor_a_abp.jpg

 

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u in een kalenderjaar van meerdere pensioenuitvoerders een pensioenoverzicht ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Vragen

 

Bel gerust onze klantenservice: 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!