Diensttijdoverzicht

In uw diensttijdoverzicht ziet u welke periode(s) u pensioen heeft opgebouwd bij ABP.

Voor de aanlevering van uw gegevens zijn we afhankelijk van uw (voormalige) werkgever(s) of uitkerende instantie. Mist u diensttijdgegevens? Neem dan contact op met deze werkgever(s) of uitkerende instantie.
Wij houden alleen de periodes bij die meetellen voor uw ABP-pensioen. Het kan zijn dat u voor het berekenen van uw jubileum gegevens mist. Neem in dat geval contact op met uw voormalige werkgever(s). Uw huidige werkgever bepaalt welke diensttijd in aanmerking komt voor uw jubileum.