Diensttijdoverzicht

In uw diensttijdoverzicht ziet u welke periode(s) u pensioen heeft opgebouwd bij ABP.

Voor de aanlevering van uw gegevens zijn we afhankelijk van uw (voormalige) werkgever(s) of uitkerende instantie. Mist u diensttijdgegevens? Neem dan contact op met deze werkgever(s) of uitkerende instantie.
Vóór 1 januari 1986 telde ABP ieder gewerkt kalenderjaar als één pensioenjaar. Niet uw deeltijdpercentage maar uw inkomen vóór 1 januari 1986 is bepalend voor uw pensioenopbouw.

Tussen 1 januari 1981 en 1 augustus 1994 bouwde u bij ABP pensioen op als uw dienstverband ten minste 6 maanden was. En als uw inkomen boven het grensbedrag van dat jaar was. Viel u voor een kortere periode in voor een collega die bijvoorbeeld ziek of zwanger was? Of was uw inkomen onder het grensbedrag? Dan heeft u over deze periode geen pensioen opgebouwd.

De salarissen van vóór 1990 zijn niet vastgelegd in MijnABP. Maar dit betekent niet dat deze inkomens niet bekend zijn bij ABP.
Wij houden de periodes bij die meetellen voor uw pensioen. Deze diensttijd kan afwijken van de diensttijd voor uw jubileum. Neem in dat geval contact op met uw (voormalige) werkgever. Uw huidige werkgever bepaalt welke diensttijd in aanmerking komt voor uw jubileum. Wij kunnen u daar niet bij helpen.