• Contact

Nabestaandenpensioen in de militaire pensioenregeling

7 juli 2021

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Mark kon zijn partner Petra niet meer aanmelden bij ABP
In 1998 wilde Mark zijn partner Petra bij ABP aanmelden, met terugwerkende kracht vanaf 1987. Dit kon niet door de regels die golden toen hij pensioen opbouwde. Dit was tussen 1 september 1960 en 13 mei 1989. Mark was het hier niet mee eens en vroeg ABP naar zijn persoonlijke situatie te kijken in plaats van naar de regels.

De situatie: Mark woonde samen, maar dit was toen niet hetzelfde als getrouwd zijn
Langdurig samenwonen of een samenlevingscontract hebben, was volgens de militaire pensioenregeling vóór 1 juli 1994 niet hetzelfde als getrouwd zijn. Dit betekende voor Mark’s partner Petra dat zij geen recht heeft op nabestaandenpensioen over de periode dat Mark zijn militair pensioen opbouwde. Vanaf 1 juli 1994 kan een deelnemer wel een partner bij ABP aanmelden als er een samenlevingscontract is. Daarom meldde Mark Petra op 4 mei 1998 aan voor nabestaandenpensioen. Mark was toen geen deelnemer meer. Daarom kon de aanmelding Petra geen recht op nabestaandenpensioen meer geven.

De beslissing: De Commissie vindt dat ABP de regels in de militaire pensioenregeling moet volgen
Waardoor Petra geen recht heeft op nabestaandenpensioen over deze periode. Want een partner aanmelden kon toen alleen zolang iemand werkte bij een bij ABP aangesloten werkgever. Op 1 juli 1994 werkte Mark daar niet meer. Daarom kon Mark zijn partner niet met terugwerkende kracht tot 23 december 1987 aanmelden voor nabestaandenpensioen. Dit is de datum waarop Mark en Petra gingen samenwonen.

De commissie is het met Mark eens dat er tijdens zijn pensioenopbouw ‘materieel’ sprake was van een partnerschap. Want de situatie van Mark en Petra leek inderdaad op een huwelijk. Maar volgens de militaire pensioenregeling die vóór 1 juli 1994 gold, was ongehuwd samenwonen niet hetzelfde als een huwelijk. Daar mag de Commissie van Beroep niet van afwijken.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.