Bedrag in 1 keer heeft gevolgen voor aanvulling samenvallende diensttijd

2 augustus 2021

Hieronder leest u een beslissing van de Commissie van Beroep. U kunt geen rechten ontlenen aan deze tekst. Om de privacy van onze deelnemers te beschermen, zijn de gebruikte namen niet echt.

Het probleem: Hans vindt dat hij te weinig aanvulling samenvallende diensttijd krijgt
Dit komt doordat zijn partner Mieke het door haar tussen 1975-1981 opgebouwde pensioen afkocht. Hierdoor zijn Mieke’s pensioenaanspraken over deze periode vervallen. Het afkoopbedrag bestond uit de helft van de betaalde premies. Het bedrag dat Mieke toen kreeg, vindt Hans nu te laag. Hij wil daarom dat ABP de helft van de premie terugbetaalt aan Mieke. Of dat hij tóch een aanvulling krijgt over de samenvallende diensttijd over deze periode.

De situatie: Mieke liet haar pensioen in 1983 in 1 keer uitbetalen door ABP
ABP liet Mieke weten welke voorwaarden hiervoor golden. In de Abp-wet was geregeld dat het bedrag in 1 keer bestond uit de helft van de premies die de deelnemer had betaald. En dat alle pensioenaanspraken over die periode zouden vervallen. ABP liet Mieke weten hoe hoog het bedrag van haar uitkering zou zijn en wat de gevolgen zouden zijn van de afkoop. Zij ging hiermee akkoord.

De beslissing: De Commissie vindt dat zij niet terug kan komen op besluiten van vóór 1996
Dat staat zo in de Wet Privatisering ABP (artikel 61). Dit betekent dat als de Abp-wet in het verleden juist is toegepast, dat ABP die beslissing nu niet meer mag veranderen. Los hiervan vindt de Commissie dat ABP Mieke in 1983 genoeg informatie gaf over hoe de uitkering werd berekend. Ook wist Mieke wat de gevolgen waren van haar keuze. ABP mag de premies niet aan Mieke terugbetalen en ook de aanvulling samenvallende diensttijd van Hans niet verhogen.

Kijk ook eens in ons pensioenreglement. Daar leest u alle regels in makkelijke taal.