Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

Het pensioenstelsel gaat veranderen, zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten.

Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever, veel mensen werken als zzp’er, mensen worden ouder dan vroeger. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij deze ontwikkelingen aansluit. Daarom hebben de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenpremie het uitgangspunt. Werkgevers en werknemers leggen gezamenlijk een pensioenpremie in. De pensioenpremies worden belegd. Het uiteindelijke pensioenresultaat hangt af van de beleggingsresultaten.

Deelnemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel informatie over hoe hun individuele pensioenvermogen ervoor staat. Zo kunnen ze zien hoeveel pensioen er voorhen persoonlijk is gereserveerd. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter. Ook gaat het pensioen meer meeademen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het minder gaat met de economie zie je dat ook terug in het pensioen.

Het nieuwe pensioenstelsel kent twee varianten oftewel twee soorten pensioenregelingen. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid, de andere regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. De sociale partners kiezen samen met de pensioenfondsen de variant die het beste bij hun deelnemers past.

Op dit moment worden de nieuwe regels voor pensioen verder uitgewerkt. Naar verwachting is dit proces in 2022 afgerond en kunnen de regels vanaf 2023 ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. Maar de kans is groot dat de meeste pensioenfondsen al op 1 januari 2026 of eerder volgens de nieuwe regels gaan werken.

Wat betekent dit voor u en uw pensioen? Op deze pagina’s vindt u meer informatie: