Herstelplan

ABP verlaagt pensioenen in 2020 niet

ABP hoeft de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Dat is de uitkomst van de rekensom die we volgens de regels uit de Pensioenwet hebben gemaakt. Deze berekening wordt het herstelplan genoemd. De kans dat we in 2021 of de jaren daarna de pensioenen wel moet verlagen, blijft bestaan en is door de coronacrisis alleen maar toegenomen.

Wat is het herstelplan?

Een herstelplan is een berekening volgens de regels uit de Pensioenwet. Wij gebruiken deze berekening alleen om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken ons herstelplan niet om te beslissen of de pensioenpremies verhoogd moeten worden, of dat de pensioenen mee kunnen stijgen met de prijsstijgingen. ABP heeft eind maart het nieuwe herstelplan ingediend. DNB heeft de berekening inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd.

Waarom heeft ABP een herstelplan gemaakt?

Volgens de wet moeten pensioenfondsen een herstelplan berekenen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP moet hoger zijn dan 126,6%, maar onze beleidsdekkingsgraad was lager. Daarom moesten we een herstelplan berekenen.

Hoe werkt het herstelplan?

Het herstelplan is een berekening die moet voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. De berekening leggen we ter goedkeuring voor aan de toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB). De berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 groeit naar het vereiste niveau. Voor ABP ligt dat niveau op 126,6%. Als dit niveau binnen 10 jaar niet wordt bereikt, mogen we in de berekening ons beleid aanpassen om zo het vereiste niveau te halen. Bijvoorbeeld minder indexeren van de pensioenen. Als het vereiste niveau in de berekening van het herstelplan dan nog steeds niet binnen 10 jaar wordt bereikt, moeten we de pensioenen verlagen.

Wat zijn de uitkomsten van het herstelplan voor ABP?

In de berekening van het herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 (95,8%) naar het vereiste niveau van 126,6%. Daarom hoeft ABP in 2020 geen verlaging door te voeren. Om het vereiste niveau te halen, was het wel nodig om in de berekening minder te indexeren. Daarom hebben we in de berekening de indexatie op nul gezet. Dit heeft geen gevolgen voor de werkelijk in de toekomst te verlenen indexatie. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad is weergegeven in de onderstaande figuur.

Uitzonderingsregeling

Voor pensioenfondsen die eind 2019 een dekkingsgraad van 90% of hoger hadden, was er de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitzonderingsregeling van minister Koolmees, met het doel een verlaging te voorkomen. Voor ABP was het niet nodig om deze regeling te gebruiken.

Impact van corona-crisis

In de afgelopen periode heeft het corona-virus SARS-CoV-2 de financiële positie van pensioenfondsen verder onder druk gezet. De dekkingsgraad daalde verder onder invloed van een verder dalende rente en dalende koersen op de aandelenbeurzen. We kunnen nu nog niet aangeven wat de effecten van de corona-crisis zullen zijn op de financiële positie van het fonds en de pensioenen van onze deelnemers aan het einde van het jaar.
Jaar Dekkingsgraad primo Premie & Opbouw (M1) Uitkeringen (M2) Indexatie (M3) Rentetermijnstructuur (M4) Overrendement (M5) Overig (M6) Dekkingsgraad ultimo
2020 97,8 -1.0 -0.1 0.0 0.0 4.2 -0.1 100.9
2021 100.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 4.3 -0.1 104.2
2022 104.2 -1.2 0.1 0.0 0.0 4.4 -0.1 107.4
2023 107.4 -0.8 0.2 0.0 0.0 4.5 -0.1 111.2
2024 111.2 -0.9 0.3 0.0 0.0 4.4 -0.1 115.0
2025 115.0 -1.1 0.4 0.0 0.0 4.5 -0.1 118.8
2026 118.8 -1.2 0.6 0.0 0.0 4.4 -0.1 122.5
2027 122.5 -1.3 0.7 0.0 0.0 4.5 -0.1 126.4
2028 126.4 -1.4 0.8 0.0 0.0 4.6 -0.1 130.4
2029 130.4 -1.5 1.0 0.0 0.0 4.5 -0.1 134.3
Jaar Beleidsdekkingsgraad % Vereiste dekkingsgraad % Premie % Indexatie actieven % Indexatie inactieven % Rendement %
2020 99.4 126.6 24.9 0.0 0.0 4.0
2021 102.7 126.6 26.4 0.0 0.0 4.0
2022 105.9 126.6 27.9 0.0 0.0 4.0
2023 109.5 126.6 29.5 0.0 0.0 4.1
2024 113.3 126.6 29.6 0.0 0.0 4.1
2025 117.1 126.6 28.1 0.0 0.0 4.2
2026 120.8 126.6 28.2 0.0 0.0 4.3
2027 124.6 126.6 28.2 0.0 0.0 4.3
2028 120.8 128.6 28.2 0.0 0.0 4.3
2029 132.5 126.6 28.2 0.0 0.0 4.4

In de bovenste deel staat hoe de (beleids-)dekkingsgraad zich in het herstelplan van jaar tot jaar ontwikkelt. In het onderste deel staan de gebruikte uitgangspunten. 

De oorzaken voor de ontwikkeling zijn: 

  1. De ontvangen premie (M1)
  2. De uit te keren pensioenen (M2).
  3. Verhogingen en verlagingen van de pensioenen (M3). Omdat de indexatie in de berekening op nul is gezet, bevat deze kolom nullen.
  4. De rente (M4). Deze heeft in de berekening van het herstelplan geen effect.
  5. Het beleggingsrendement (M5).
  6. In de kolom Overig (M6) zijn m.n. de afrondingen opgenomen.
  7. De kolom Beleidsdekkingsgraad ultimo laat zien dat in 2029 het vereiste niveau van 126,6% is gehaald.
De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad zal in de praktijk zeer waarschijnlijk anders uitpakken. Het effect van veranderingen van de rente (M4) kan grillig en groot zijn. Hetzelfde geldt voor het werkelijke beleggingsrendement (M5). 
Op het financieel dashboard kunt u de actuele financiële situatie van ABP bekijken.
Hulp nodig?