Herstelplan 2018 goedgekeurd

ABP hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen. Dat is de uitkomst van de rekensom die we volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) gemaakt hebben. Die berekening wordt een herstelplan genoemd. Er blijft een kans bestaan dat ABP in 2019 of de jaren daarna de pensioenen wel moet verlagen. Daarnaast ABP kan de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen. De meest actuele verwachting of het pensioen verhoogd of verlaagd wordt staat in ons kwartaalbericht.

Wat is het herstelplan?

Een herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Deze berekening is alleen bedoeld om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken ons herstelplan dus niet om te beslissen of de pensioenpremies verhoogd moeten worden of mee kunnen stijgen met prijsstijgingen.

ABP heeft eind maart haar nieuwe herstelplan ingediend. DNB heeft de berekening inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd.

Waarom heeft ABP een herstelplan gemaakt?

Volgens de Pensioenwet moeten pensioenfondsen een herstelplanberekening maken wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP moet hoger zijn dan 128,2%. Onze beleidsdekkingsgraad was lager. Daarom moesten we een herstelplan berekenen.

Hoe werkt het herstelplan?

Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Die berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2017 groeit naar het vereiste niveau. Voor ABP ligt dat niveau op 128,2%. Als dit niveau binnen 10 jaar niet wordt bereikt, mogen we ons beleid nog aanpassen om zo wel het vereiste niveau te halen. Bijvoorbeeld door de pensioenen minder of niet te indexeren. Als het vereiste niveau in de berekening van het herstelplan dan nog steeds niet binnen 10 jaar wordt bereikt, dan moeten we de pensioenen verlagen.

Wat zijn de uitkomsten van het herstelplan voor ABP?

In de berekening van het herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2017 (101,5%) naar het vereiste niveau van 128,2%, zonder dat daar beleidsaanpassingen voor nodig zijn.

De tabel met het verloop en de uitgangspunten van het herstelplan ziet er als volgt uit:

In de bovenste deel staat hoe de (beleids-)dekkingsgraad zich in het herstelplan van jaar op jaar ontwikkelt. In het onderste deel staan de gebruikte uitgangspunten.

De oorzaken voor de ontwikkeling zijn:

  • De ontvangen premie (M1)
  • De uit te keren pensioenen (M2).
  • Verhogingen en verlagingen van de pensioenen (M3).
  • De rente (M4). Deze heeft in de berekening van het herstelplan geen effect.
  • Het beleggingsrendement (M5).
  • In de kolom Overig (M6) zijn de overige oorzaken opgenomen.
  • De kolom Beleidsdekkingsgraad ultimo laat zien dat in 2027 het vereiste niveau van 128,2% is gehaald.

Doordat de beleidsdekkingsgraad in dit herstelplan voldoende stijging laat zien, is een verlaging van de pensioenen niet aan de orde.

De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad kan in de praktijk heel anders uitpakken. Het effect van veranderingen van de rente (M4) kan grillig en groot zijn. Hetzelfde geldt voor het verwachte rendement (M5).

Op het financieel dashboard kunt u de actuele financiële situatie van ABP bekijken.