Herstelplan

ABP heeft eind maart een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de financiële situatie per 31 december 2016 onvoldoende was. DNB beoordeelt vervolgens het herstelplan. Zij doet dit vóór 1 juli 2017.

Wat is het herstelplan?

Het herstelplan is een rekendocument. Het document bestaat uit uitkomsten van berekeningen die DNB aan de pensioenfondsen voorschrijft. Uit die uitkomsten volgt of we de pensioenen moeten verlagen of niet. De uitkomsten van ditt herstelplan geven aan dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen.

Het financieel dashboard laat de actuele financiële situatie van ABP zien.