ABP verlaagt pensioenen in 2018 niet

Met de berekening volgens de methodiek van De Nederlandsche Bank (DNB) laat ABP zien dat de pensioenen in 2018 niet verlaagd worden. Die rekenmethode noemt DNB een herstelplan. De kans dat ABP de pensioenen in 2019 of de jaren daarna moet verlagen blijft aanwezig. Daarnaast verwacht ABP dat de pensioenen de komende jaren niet verhoogd kunnen worden.

Wat is het herstelplan?

Een herstelplan is een berekening waarmee wordt gekeken of een pensioenfonds zijn pensioenen moet verlagen. Pensioenfondsen maken deze berekening in opdracht van DNB. ABP gebruikt het herstelplan niet om te beslissen of de pensioenpremies verhoogd worden, of dat we de pensioenen laten meestijgen met prijsstijgingen. Een herstelplan is uitsluitend een berekening om te kunnen beslissen of we de pensioenen moeten verlagen.

ABP heeft eind maart een nieuw herstelplan ingediend bij DNB, omdat de financiële situatie per 31 december 2016 onvoldoende was. DNB heeft de berekening gecontroleerd en goedgekeurd.

Waarom heeft ABP een herstelplan gemaakt?

DNB vraagt pensioenfondsen om een herstelplan te berekenen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP moet van DNB hoger zijn dan 127,8%. Is onze beleidsdekkingsgraad lager? Dan vraagt DNB ons een herstelplan op te stellen. Daarin moet de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar groeien naar minimaal 127,8%.

Het financieel dashboard laat de actuele financiële situatie van ABP zien.