Ontdek wat we met jouw geld doen

Beleggen is nodig voor een goed pensioen. Want dat levert meer op dan sparen. Rendement is daarbij het belangrijkst, maar we vinden het ook belangrijk dat bedrijven zich verantwoord gedragen. En we houden rekening met wat onze deelnemers belangrijk vinden: duurzame energie, betaalbare woningen en een gezonde leefomgeving. Zo kunt u straks genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld.

Van jouw geld: duizenden beleggingen

ABP is een grote belegger en actief in duizenden beleggingen over de hele wereld. Om risico's te spreiden en zoveel mogelijk kansen te benutten, doen we dat in veel meer dan aandelen alleen. Van betaalbare (huur)woningen tot tolwegen en van zonne-energie tot duurzaam beheerde bossen. We verstrekken leningen om huurwoningen mee te verduurzamen en investeren in jonge, startende bedrijven met grootse plannen.

Beleggen met impact in Nederland

Omdat we een Nederlands pensioenfonds zijn, hebben Nederlandse beleggingen onze bijzondere aandacht. We vinden het belangrijk om met investeringen in Nederland niet alleen rendement te behalen, maar ook een positieve impact te maken. Zo willen we met impactbeleggingen helpen de overstap te maken naar duurzame, betrouwbare energiebronnen. Met investeringen in woningbouwprojecten hopen we bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.  

Omgaan met toekomstige risico's

Wie belegt, kijkt naar de toekomst. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we 2 grote veranderingen: het verlies van natuur en biodiversiteit en de (gevolgen van) klimaatopwarming. Beide ontwikkelingen vormen een risico voor onze beleggingen. En daarmee het pensioen van onze deelnemers.

Om een goed pensioen in een leefbare wereld te kunnen blijven bieden, maken we scherpere keuzes. Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld goed beheersen, passen bij ons. Bedrijven die onlosmakelijk verbonden zijn met klimaatverandering en niet kunnen of willen veranderen, passen niet meer bij ons. 

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Lees meer over onze overtuigingen en duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid. Onze visie voor 2050. En onze doelen voor 2030.