Three people sitting in the office

Ons beleid 2020-2025

ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld.

Daarom letten we bij elke beleggingsbeslissing op rendement, risico, kosten én de prestaties van deze beleggingen op het gebied van duurzaamheid. In het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen (DVB) laten we zien wat die visie voor 2050 is, en welke ambitie we op basis daarvan voor 2030 hebben geformuleerd. Voor 2025 stellen we concrete doelen, een eerste stap op weg naar deze ambities en visie. We bouwen daarmee voort op het beleid dat we van 2015 tot 2020 gevoerd hebben. Bekijk de factsheet over ons beleid

Ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen is vanaf 26 oktober aangescherpt (zie ons persbericht). Onderstaande 2 beleidsdocumenten geven nog de stand van zaken vóór die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies.