Hoe oefenen we invloed uit?

Een goed pensioen voor onze deelnemers. Nu en in de toekomst. Tegen betaalbare premies. Dat kan alleen door ons pensioenvermogen verstandig te beleggen.

Verantwoord aandeelhouderschap

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan.

In ons Corporate Governance Raamwerk vindt u onze opvattingen over verantwoord aandeelhouderschap. Als grote belegger leven we de Nederlandse corporate governance-code na. Op een punt wijken we van de code af. Daarbij gaat het om een beperking van het recht om onderwerpen op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen te zetten (best practice 4.1.6). Wij willen van geval tot geval kunnen bekijken hoe we het belang van onze deelnemers het best kunnen dienen.

Ons stemrecht

We proberen daarnaast op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop van elke vergadering maken we bekend hoe we hebben gestemd.

Als deelnemer van het Nederlandse corporate governance-platform Eumedion handelen we in lijn met de best practices voor betrokken aandeelhouderschap die Eumedion heeft opgesteld. Deze bieden de Eumedion-deelnemers een leidraad voor hoe ze hun rol als aandeelhouder bij Nederlandse ondernemingen het best kunnen vervullen. Met onze vermogensbeheerder APG hebben we afspraken gemaakt voor wanneer er sprake is van verschillende of zelfs tegenstrijdige belangen.