EH-CaseNR4-60

Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

Ook proberen we op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

Strenger stembeleid voor het klimaat

We hebben in 2023 de regels voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen verder aangescherpt voor onder andere klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en belastingen. Ook hebben we in het aangescherpte beleid regels opgenomen over de bestuurdersbeloningen en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Meer over de aanscherping van het stembeleid lees je hier.