Wijzigingen belasting en premies in 2023

Uw pensioen is bruto. Daarop houden we belasting en premies in. Daarna maken wij het bedrag (netto) over op uw bankrekening. De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. In 2023 krijgt u daardoor meer pensioen.

Het gaat om een stijging van uw netto inkomen. Hoeveel uw inkomen stijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit staat los van de verhoging van uw pensioen (het brutobedrag) per 1 januari 2023.

De belasting en premies ziet u terug op uw jaaropgave en betaalspecificaties als ‘Loonheffing’ en ‘Bijdrage Zvw’. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Loonheffing

We houden loonheffing in op uw pensioen. Er gelden vanaf 1 januari 2023 nieuwe belastingtabellen. Dat heeft de overheid besloten. Hierdoor verandert de hoogte van de loonheffing. We houden daardoor meer of minder loonheffing in op uw pensioen. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Belastingschijven

Krijgt u nog geen AOW?

Voor u zijn er 2 belastingschijven. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen:

  • Mensen met een inkomen tot € 73.031 betalen 36,93% belasting (in 2022: 37,07%);
  • Ontvangt u een hoger inkomen, dan betaalt u 49,5% belasting over het deel vanaf € 73.031. Dat percentage is niet veranderd.

Krijgt u wel AOW?

Voor u zijn er 3 belastingschijven. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen:

  • Belastingplichtigen met een inkomen tot € 37.149 betalen 19,03% belasting (in 2022: 19,17%).
  • Heeft u een inkomen vanaf € 37.149, maar niet meer dan € 73.031? Dan betaalt u 19,03% belasting over uw inkomen tot € 37.149. En 36,93% (in 2022: 37,07%) belasting over het deel vanaf € 37.149 tot € 73.031.
  • Voor inkomen vanaf € 73.031 is dit 49,5%. Dit percentage is niet veranderd.

Informatie over uw AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Bijdrage Zvw

  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omlaag naar 5,43% (in 2022: 5,50%).
  • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 66.956 (in 2022: € 59.703).

Wat doet u met de loonheffingskorting?

U kunt een korting krijgen op de loonheffing. Dat heet loonheffingskorting. U betaalt dan minder belasting. Deze korting kunt u op één inkomen toepassen. U kunt de loonheffingskorting op uw APB pensioen toepassen. Dit kunt u regelen in MijnABP. (Kijk bij ‘Pensioenuitkering’.) Lees hier meer over loonheffing en loonheffingskorting.  

Woont of werkt u in het buitenland?

Dan gelden voor u andere regels.

  • Heeft u vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
  • Heeft u vragen over uw bijdrage Zvw, dan vindt u meer informatie op hetcak.nl/regelingen.

Bent u nog niet met pensioen?

Dan hebben de nieuwe tarieven invloed op het pensioen dat u ziet op MijnABP. Meer over deze wijzigingen leest u op deze pagina.